Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

In mijn vorige columns heb ik gebruik gemaakt van mijn Twentse afkomst, maar ik realiseerde me dat dat niet helemaal klopt. Ik voel me na mijn pubertijd in Akkrum ook een beetje Fries. Import, maar toch. En waar bijna elke ‘oprjochte Fries’ zich nazaat van Grutte Pier voelt, geldt dat voor mij dus ook een heel klein beetje.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Grutte Pier (a.k.a. Pier Gerlofs Donia, a.k.a. Greate Pier, 1480-1520) was een Friese Krijgsheer, vrijheidsstrijder en Volksheld. Hij stond pal voor de Friese belangen, daartoe aangezet doordat invasieve Saksen zijn vrouw hadden vermoord. Hij kwam –weliswaar met kwistig gebruik van zijn twee meter lange slagzwaard- op voor de belangen van zijn gebied en kreeg de totale bevolking daarmee enthousiast achter zich. Zijn strategie was even eenvoudig als briljant: je was vóór de Friese zaak, of je was er tegen. In het laatste geval klief hij liefdevol en als dank, je schedel in tweeën. Dat scheelde oppositie.

Nu lopen we tegenwoordig niet meer zo te zwaaien met slagzwaarden, maar bewapenen we ons liever met de tong. Een scherpe tong indien nodig. Minder rommelig, maar net zo effectief. Dat bleek maar weer toen ik laatst in niet mis te verstane bewoordingen er op gewezen werd dat het KNGF-bestuur de belangen van een bepaalde groep gespecialiseerde fysiotherapeuten onvoldoende in Den Haag over het voetlicht bracht. De tong was scherp als het zwaard van Grutte en ik kon er nauwelijks iets tussen krijgen. Natuurlijk had de criticaster gelijk, want het belang van de bedoelde groep wórdt ook niet in Den Haag aan de orde gesteld.

Dat zit zo. Als beroepsgroep genereren we in totaal een omzet van een slordige 1,5 miljard op jaarbasis. De Rabobank stelt dat zelfs op 1,8 miljard in haar jaarlijkse rapportage. Dat betekent dat we als beroepsgroep nog geen twee procent van de totale kosten in de gezondheidszorg uitmaken. Als je vervolgens kijkt naar ons aandeel in de Basisverzekering, dan maakt onze omzet slechts 0,5% van de totale kosten uit. En de overheid gaat alleen maar over de basisverzekering, dus is ook alleen maar daarin geïnteresseerd. Iedereen zal dan begrijpen hoe moeilijk het is om Minister, ambtenaren en Kamerleden van het belang van zo’n klein deel van de zorg te overtuigen. Dat is geen onwil. Ze hebben er eenvoudigweg geen tijd voor. Het gaat hen –begrijpelijk- om de grote spelers, als ziekenhuizen, farmacie en huisartsen.

Als we dan bedenken hoe klein het aandeel in de kosten van fysiotherapie is, van een groep gespecialiseerde fysiotherapeuten, dan begrijpt u ook wellicht dat de politiek daar al helemáál geen tijd voor zal hebben. Het zou verspilde moeite zijn, hoe jammer dat in de beleving van de betreffende groep ook is. Moeite, die we beter kunnen steken in het belang van álle fysiotherapeuten, want dan kunnen we een eenduidig en krachtig geluid laten horen.

Ik heb bewondering voor de kracht waarmee het standpunt van deze kleine groep gespecialiseerde vakgenoten naar voren werd gebracht. Zo deed Grutte Pier dat ook. Vechten tot je erbij neervalt, je geluid laten horen! Maar ik zeg: verenig je als fysiotherapeuten in een zo groot mogelijke groep, achter een paar algemeen gedeelde standpunten. Dan kunnen we een vuist maken in Den Haag. Dus kom allemaal naar de RLV’en in september, want daar kunnen we dat bereiken!

Anders ben ik bang dat ik als ‘oprjochte import Fries’ alleen met het zwaard van Grutte Pier nog iets kan uitrichten in Den Haag. Maar ja, da’s dan weer zo rommelig…..

Henk Jansen,

Bestuurslid KNGF

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelVragenlijst over de kwaliteit van leven met etalagebenen
Volgend artikelOrthopeden plaatsen 3D-geprinte onderdelen knieprothese

3 REACTIES

 1. Beste Henk, beste lezer(es),

  Over de blog van Henk Jansen in de FysioEnieuws van 15 juli jl. (Grutte Pier) is de voorafgaande week achter de schermen de nodige commotie geweest. De reden is, dat deze blog al eerder op facebook en fysioforum is gepubliceerd en opgepikt is door de verschillende Beroeps Inhoudelijke verenigingen (BI’s) van het KNGF. Deze blog was voor de BI’s reden om bestuurslid Henk Jansen een aantal vragen te stellen. De vragen hadden als kern de vraag waarom het nodig is om de BI’s als onbelangrijk in het Haagse circuit neer te zetten vanuit zijn verantwoordelijkheid als bestuurder. In het antwoord op de vraag waarom deze blog werd geschreven werd gezegd dat dit bedoeld was om de eenheid te versterken.
  Als bestuurder streeft Henk naar eenheid! Althans dat was het enige antwoord dat wij kregen op de vragen. Maar naar onze mening zaait deze blog juist verdeeldheid. De vragen die de BI’s aan Henk Jansen hebben gesteld en tot op heden onbeantwoord zijn, zijn de volgende:
  1. Doe je deze uitspraken als KNGF-bestuurder, namens het KNGF bestuur?
  2. Wie ontvangen deze blog per mail, zijn dit alle leden?
  3. Wat is het doel van het versturen van deze blog?
  4. Wat beoog je te bereiken met deze uitspraken?
  5. Verwacht je op deze manier een bijdrage te leveren aan de eenwording van het KNGF?
  6. Ben je van mening dat BI’s een blok aan het been zijn van het KNGF? Zeker waar het gaat om invloed in ‘Den Haag’?
  7. Zijn gespecialiseerde collegae, die ook lid zijn van het KNGF, leden die de moeite waard zijn om de belangen op alle niveaus te behartigen?
  8. Ben je van mening, dat de BI’s een toegevoegde waarde hebben voor de fysiotherapie waar je je voor wilt inzetten?
  9. Ben je van mening, dat gespecialiseerde collegae een meerwaarde hebben voor patiënten waar je je voor wilt inzetten?
  De BI’s vinden het onbegrijpelijk dat een bestuurder geen duidelijkheid geeft over uitlatingen die gedaan worden vanuit het bestuur.
  Het KNGF bestuur pleit in de aanloop naar de RLV’s van september a.s. voor één KNGF. In 2014 in de toenmalige verkiezingsstrijd heette dat ‘één KNGF met lef’. Die lef zien we inderdaad in deze blog. Eén KNGF? Dat is een ander verhaal. De BI’s vragen zich af of de leden van de BI’s nog wel verbonden willen zijn aan een KNGF dat niet opkomt voor zijn BI leden.
  Terug naar de blog van Henk: daarin schoffeert hij alle BI’s als onbelangrijk, met name in het Haagse.
  Het feit, dat deze blog nu óók in een Fysio-Enieuws is opgenomen voedt de gedachte dat dit willens en wetens is gepubliceerd en de confrontatie door het bestuur van het KNGF wordt opgezocht. De BI’s vragen zich af waarom dit het geval is.
  Het lijkt dat het KNGF bestuur bewust een groep belangrijke (interne) partners weigert serieus te nemen: Hen niet serieus te nemen door het weigeren van fatsoenlijk antwoorden op vragen die n.a.v. de blog zijn gesteld en door de blog nogmaals in een officieel kanaal van het KNGF te publiceren.
  In overleggen en vergaderingen wordt gesproken over een verbeterde positie van de BI’s. Deze blog geeft juist een tegenovergestelde indruk en het lijkt alsof de Bi’s lastig zijn, niet meedoen of de zaken verkeerd zien. Wij spreken onze bezorgdheid uit over de reorganisatie met dit bestuur. Die zal niet leiden tot een eenheid in fysiotherapie-land. De blog van Henk legt dit pijnpunt feilloos bloot. De structuur, die door de werkgroep is ontwikkeld, kan daarin nog steeds goed zijn maar het succes staat of valt met de wil het te brengen tot een succes door te verbinden. U begrijpt dat met deze wijze van handelen daar zwaar aan getwijfeld wordt. Bij blijvende twijfel zullen de BI’s de leden van de BI’s adviseren de komende besluiten rond de modernisering van het KNGF niet te steunen. Namens de leden vragen de BI’s om opheldering over de handelingswijzen van het bestuur van het KNGF in dezer. Onze vragen staan hierboven. Daarna kunnen wij met elkaar daarover in gesprek.

  Namens de NVMT, NVFS, NVFK, NVFB, NVRF, NVOF, VHVL, NVFG
  Gerard van der Wees
  Voorzitter NVMT

 2. De Blog van Henk Jansen (12 juli jl.) heeft tot een reactie van voorzitter NVMT Gerard van der Wees (20 juli jl.) namens een aantal voorzitters van beroepsinhoudelijke verenigingen (NVFS, NVFK, NVFB, NVRF, NVOF, VHVL en NVFG) geleid.
  Eerder hebben deze voorzitters per mail al verzocht om beantwoording van een aantal vragen.
  Bestuurslid Henk Jansen heeft deze in een brief (13 juli jl.) beantwoord.
  Inmiddels heeft Guusje ter Horst de betrokken voorzitters uitgenodigd voor een gesprek met Henk Jansen.

  De brieven zijn te lezen op:
  https://www.kngf.nl/vereniging/Documentatie/correspondentie.html

  • In de reactie van het bestuur van het KNGF wordt gewag gemaakt van het feit, als zou Henk Jansen de emailvragen van de BI’s hebben beantwoord. Dit was dus expliciet niet het geval en mede de aanleiding tot het versturen van de eerdere reactie.

   Gerard van der Wees
   Voorzitter NVMT

Comments are closed.