Op 29 juni mogen KNGF leden hun stem uitbrengen of zij wel of geen voorstander zijn van het automatisch koppelen van het WerkgeversVereniging Fysiotherapie (WVF) lidmaatschap aan het KNGF lidmaatschap. Reden voor ons om nu eens een aantal leden van de WVF te vragen wat voor hen de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap en wat de vereniging precies doet voor haar leden.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Een vereniging die opkomt voor de belangen van werkgevers

Boris van der Vorst, directeur FysioHolland, is een lid van het eerste uur. Hij vindt de oprichting van de WVF een positieve ontwikkeling binnen de fysiotherapie. “In bijna elke branche worden zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd. Het maakt een branche professioneler en minder kwetsbaar.” Hierbij doelt Boris niet alleen op de CAO onderhandelingen, maar op tal van belangrijke onderwerpen die in elke praktijk spelen en waar elke praktijkeigenaar mee worstelt. “Het is goed dat er een vereniging is die ons richtlijnen geeft, ons bij elkaar brengt en opkomt voor de belangen van werkgevers.”

Onderhandelingen nieuwe CAO

“Ik ben in eerste instantie lid geworden omdat ik het belangrijk vind dat de werkgevers goed vertegenwoordigd worden in de onderhandelingen om tot een nieuwe CAO te komen. Nu is het moment daar om als werkgever zelf je mening te geven en invloed uit te oefenen op het vormen van een nieuwe CAO. Als je wacht totdat de CAO al gevormd is en je dan pas van je laat horen, ben je te laat.”

Koppeling met andere praktijkeigenaren

Overigens zijn de CAO onderhandelingen niet de enige reden dat Boris, namens FysioHolland, lid is geworden van de WVF. “De WVF biedt ook een platform om met andere praktijkeigenaren in contact te komen. Wij wisselen ervaringen en best practices met elkaar uit. Door elkaar te helpen en te leren van de ervaringen van andere praktijkeigenaren, hoef je niet steeds zelf het wiel uit te vinden.”

Betrokken en actief bestuur

“Het bestuur van het WVF is betrokken en actief. Als ik bepaalde zaken nodig heb of een sparringpartner zoek, dan weet ik ze te vinden. Dat geldt ook de andere kant op. De huidige bestuursleden luisteren goed naar haar leden. Ik merk dat signalen, ideeën of informatie goed opgepikt worden. Ook alles wat in de markt actueel is, wordt proactief iets mee gedaan. Er is genoeg ruimte voor inspraak en een goede wisselwerking. Het bestuur heeft ook bewezen de juiste verbindingen te kunnen leggen en belangrijke partijen aan vraagstukken te koppelen. Zo hebben zij rondom het vraagstuk ‘variabele beloning’ belangrijke stakeholders als het KNGF, de VVAA, People & Payment en de FDV aan elkaar gekoppeld om er samen naar te kijken.”

Proeftuin voor nieuwe arbeidsovereenkomst

“Binnen FysioHolland zijn wij nu bezig met het opzetten van een zogenaamde ‘Proeftuin’ om tot nieuwe salarisvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten te komen. Hier houden wij de WVF ook over op de hoogte. Dit zou een basis kunnen vormen voor de uitgangspunten voor een nieuwe modelovereenkomst. Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat de vigerende Europese Wetgeving er ook in meegenomen wordt. Nederland loopt hier echt op achter.”

CAO besprekingen

“Wat ik jammer vind, is dat de besprekingen om tot een nieuwe CAO te komen op dit moment nog erg moeizaam verlopen. Dit komt niet door de inzet van het bestuur van de WVF, maar vooral door het gebrek aan (actieve) leden. De vereniging heeft nog te weinig leden om echt daadkrachtig te kunnen optreden en een vuist te kunnen maken. Dit is een gemiste kans! Als werkgevers hebben wij er allemaal baat bij dat onze belangen goed vertegenwoordigd worden. Dat betekent dat wij er zelf ook proactief iets voor moeten doen.”

Koppeling met KNGF lidmaatschap

“Persoonlijk vind ik dat elke praktijkeigenaar lid zou moeten worden van de WVF. Wij hebben er allemaal baat bij dat er goede modelovereenkomsten komen en dat wij meer grip en houvast krijgen. Ik vind het heel goed dat ook werkgevers nu een ‘eigen’ plekje hebben gekregen binnen het KNGF. Het is ook keihard nodig! Medewerkers hebben ook hun eigen ‘club’ binnen het KNGF, dus het is logisch dat werkgevers ook hun eigen vertegenwoordiger hebben. Ik sta er dan ook volledig achter dat het lidmaatschap van de WVF een vast onderdeel wordt van het KNGF lidmaatschap. Reken maar dat ik 28 juni ga stemmen VOOR de koppeling. Weliswaar digitaal, maar dat kan gelukkig ook!”

Over de Werkgevers vereniging Fysiotherapie

Vanuit het KNGF is in 2014 gepolst of er belangstelling was weer een werkgeversvereniging op te richten, aangezien deze na de laatste cao onderhandelingen in 2007-2008 was opgeheven. KNGF had vanuit het werkveld duidelijke signalen opgevangen van zowel werkgevers als werknemers dat deze behoefte aanwezig was. Toen is eerst de Commissie Werkgeversvereniging opgericht. De enquête die deze commissie heeft doen uitgaan, gaf een grote respons van zowel werkgevers als werknemers. Er was vooral veel behoefte aan duidelijkheid m.b.t. arbeidsvoorwaarden.
Dit was voor de commissie aanleiding om door te gaan met haar werkzaamheden, hetgeen resulteerde in de oprichting van de WVF in 2016, zodat ook voor de belangen van de werkgevers kon worden opgekomen in de CAO onderhandelingen..

Lid worden

Wilt u ook lid worden van de Werkgeversvereniging dan kan dat via wvf.nu/aanmelden. Het lidmaatschap is tot en met eind 2018 nog gratis!

Stem uitbrengen

Als het aan de WVF zelf ligt is uw lidmaatschap na 2018 ook nog gratis, door de automatische koppeling met uw KNGF lidmaatschap. Daarvoor heeft de WVF echter wel uw stem nodig! U kunt uw stem zowel digitaal uitbrengen via DEZE LINK of op de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op 29 juni as. Meer informatie volgt nog.

Auteur: Kirsten Baane, FysioPromotor

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

9 REACTIES

 1. Zou Boris van der Horst, als belangenbehartiger van de werkgevers in de fysiotherapie, een (eerlijk) lijstje willen opstellen van alle voordelen en nadelen van de koppeling van het lidmaatschap van het KNGF aan de WVF?
  Ik snap dat je voorstander bent van de koppeling maar er bestaat niet iets dat alleen maar voordelen kent. Er zijn ook tegenstanders en die hebben ook hun argumenten.
  Als wij als leden een gedegen keuze willen kunnen maken moeten wij ook alle aspecten van de koppeling kunnen overwegen.

  • Beste Francis
   Bedankt voor je reactie. Nadelen van het lidmaatschap van de WVF zie ik niet. De belangenbehartiging van werkgevers binnen de fysiotherapie verdient een breed draagvlak. Recent zijn vraagstukken gestaan (o.a. arbeidsvoorwaardenconflicten) die voor individuele praktijken niet op te lossen zijn.
   Groet, Boris

 2. Beste Francis
  Bedankt voor je reactie. Nadelen van het lidmaatschap van de WVF zie ik niet. De belangenbehartiging van werkgevers binnen de fysiotherapie verdient een breed draagvlak. Recent zijn vraagstukken gestaan (o.a. arbeidsvoorwaardenconflicten) die voor individuele praktijken niet op te lossen zijn.
  Groet, Boris

 3. Beste Boris,
  Ik was al bang voor dit antwoord.
  Ik had het niet over voor- of nadelen van het lidmaatschap van de WVF, ik had het over de keuze voor of tegen de verplichte KOPPELING tussen het lidmaatschap van het KNGF en dan van de WVF (datgene waar de stemming van 29 juni dus over gaat) en ik word altijd wantrouwig als iemand met een antwoord als het jouwe de vraag ontwijkt.
  Ik kan me nl. niet voorstellen dat je als voorzitter van die WVF werkelijk niet op de hoogte zou zijn van de argumenten die tegenstanders van de koppeling hebben. Als je die ècht niet zou kennen dan zou ik gaan twijfelen aan het niveau waarop je als voorzitter van deze nieuwe vereniging functioneert en dat zou mij dan ook doen twijfelen of het wel raadzaam zou zijn lid van deze WVF te gaan worden, dus daar ga ik voorshands niet van uit
  Als er werkelijk geen argumenten tegen de koppeling zouden zijn, waarom zou deze stemming dan plaatsvinden?
  Daarom nogmaals mijn vraag (en ook aan diegenen die deze blog lezen en aan tegenstander van de koppeling): welke argumenten hebben tegenstanders tegen de voorgestelde koppeling?

 4. Beste Francis,
  Allereerst, om een misverstand uit de wereld te helpen, ik ben geen voorzitter, maar als werkgever lid van de WVF. Het enige nadeel dat ik mij kan voorstellen, is dat je bij een gekoppeld lidmaatschap sneller tot onderhandelingen kunt komen met de werknemersvertegenwoordiging, met een mogelijke nieuwe CAO als uitkomst waar je als werkgever aan gebonden bent. Los van het feit dat je daar vanuit je lidmaatschap inhoudelijke input voor kunt geven, weegt het mogelijke resultaat in mijn ogen nooit op tegen de onduidelijkheid die nu heerst

 5. Beste Francis,

  Allereerst goed om te constateren dat dit onderwerp bij collega’s de aandacht heeft en dergelijke zaken ter discussie worden gesteld. Ik verwacht dat het meest recente artikel op FysioForum goed inspeelt op jouw vragen. (https://fysioforum.nl/nieuwe-cao-mag-geen-dwangbuis-zijn/)
  Uiteraard zijn de vragen en negatieve argumenten omtrent een eventuele koppeling bij ons bekend maar realiseer je dat we ons, als werkgevers, bijzonder goed bewust zijn van de mogelijkheden maar vooral ook onmogelijkheden van de huidige situatie binnen de (eerstelijns) fysiotherapie. Ik zou je daarom nogmaals willen adviseren het meest recente artikel met Han Kingma te lezen. Uiteraard ga ik, naar aanleiding daarvan, graag met je in discussie over eventuele vraagtekens die je dan nog zet.

  Met collegiale groet,
  Geert van Baggem
  Secretaris WVF

Reacties zijn gesloten.