Wat vindt de burger van de kwaliteit van de zorg?

80% vindt de medische zorg goed
We hebben Internetgebruikers gevraagd hoe zij de kwaliteit van medische behandelingen in Nederland beoordelen.
Maar liefst 78% antwoordt hierop uitstekend of goed (N=2077). Mannen zijn overigens in het algemeen positiever in hun oordeel dan vrouwen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Tabel 1: Kwaliteitsoordeel over medische behandelingen

Uitstekend 6%
Goed 71%
Matig 18%
Slecht 2%
Weet niet/geen mening 2%

Onderzoek: Flycatcher

Mensen die regelmatig of chronisch ziek zijn, hebben een wat minder positief oordeel over de kwaliteit van de medische zorg.

Tabel 2: Gezondheidsstatus en kwaliteitsoordeel

Uitstekend/goed    Matig/slecht

Doorgaans gezond        81%            19%
Regelmatig ziek            71%             29%
Chronisch ziek              70%             30%

Onderzoek: Flycatcher

We vinden dat er behoorlijke kwaliteitsverschillen in de zorg zijn

We hebben verder gevraagd naar verschillen in de kwaliteit van zorgverleners en zorgverlenende instellingen. Veel mensen vinden die verschillen groot, zij het minder groot dan de verschillen tussen bijvoorbeeld vliegmaatschappijen.

Grafiek: Gepercipieerde kwaliteitsverschillen

Grafiek

 

Onderzoek: Flycatcher

Mannen zien minder kwaliteitsverschillen dan vrouwen. Chronisch zieken en hoger opgeleiden vinden vaker dan gemiddeld dat er grote kwaliteitsverschillen zijn.

Bron: Raad voor Volksgezondheid en Zorg

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelInvesteren in samenwerking eerstelijnszorg
Volgend artikelKetenzorg orthopedie succesvol