Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

Wij, Kitty Bouten, Henk Jansen en Arjen van Zon vinden dat het KNGF beter kan. De verkiezing van 3 nieuwe bestuursleden biedt kansen voor echte verandering. Wij hebben ons als driemanschap gekandideerd omdat voor verandering een bestuur met een eenduidige visie nodig is.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Onze speerpunten

Belangenbehartiging

We gaan onze kracht gebruiken. Fysiotherapie is de drager van de aanvullende polissen. We hebben een goede relatie met onze cliënt, tevens cliënt van de zorgverzekeraar. Meer info

Kwaliteit

Voor kwaliteit en innovatie zijn randvoorwaarden nodig. Randvoorwaarden moeten een integraal onderdeel van kwaliteitsafspraken worden. Meer info: hier en hier

Tweede en derde lijn

Aantonen van onze toegevoegde waarde in tweede en derde lijn is noodzakelijk ter voorkoming van onevenredig zware bezuinigingen. Meer info

Verenigingsstructuur

  • De leden houden individueel stemrecht over het beleid
  • Een regio-organisatie is belangrijk voor uitwisseling van informatie tussen leden onderling en tussen leden en het landelijke bestuur. Meer info

Facilitair

Kwaliteit van dienstverlening en communicatie van het KNGF moet omhoog. Beleidscriteria helpen om goed beleid vorm te geven. Meer info, paragraaf 3. De organisatie

 


FysioForum is benieuwd waar jullie voorkeur naar uit zal gaan en we hebben daarom hieronder een peiling ingericht.

uitslag trio peiling KNGF 2014
Uitslag trio peiling KNGF 2014
Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

2 REACTIES

  1. Met interesse de link gelezen naar het standpunt van het trio kngfmetlef over kwaliteit gelezen. Ik heb me tot nu toe zoveel mogelijk buiten de discussie gehouden, maar nu wordt er toch zo’n volkomen foute weergave gegeven van kwaliteit in beweging dat het niet meer een eerlijk beeld geeft van waar het over gaat.
    KIB is een lerend systeem waarbij data over de outcome worden gebruikt in een peer review systeem dat punten oplevert voor het CKR. Die outcome data bestaan uit een voormeting en een nameting, iets wat iedere zichzelf, en patient respecterende fysiotherapeut al jaren doet. Je hoeft niet deel te nemen aan het peer review systeem, je wordt wel geacht de voor en nameting aan te leveren. Praktijken die opvallen in de uitkomsten, uitschieters, worden gevisiteerd door fysiotherapeuten die met de praktijk in gesprek gaan over het klinisch redeneren. Als tijdens een dergelijke visitatie blijkt dat er slecht wordt gewerkt, wordt er een verbetertraject aangeboden. De inhoudelijke verslaglegging die nodig is binnen het KIB bestaat naast enkele administratieve data die iedereen zowiezo invoert, uit een 8 tal rubrieken die direct aan de behandeling gekoppeld zijn, zoals een diagnose, welke behandeling, en evaluatie. Die komen in open velden te staan. Dat is dus fors veel minder dan wat er nu gebeurt bij auditering, of HKZ e.d.
    Dus niets van lange vragenlijsten, administratieve belasting en ook niets van de door het trio voorgestelde teruggang naar HKZ of richtlijnencontrole. Dat betekent juist het omgekeerde. HKZ controleert processen in de praktijkvoering aan de hand van papieren lijsten. Kwaliteit in Beweging is terug naar het primaire proces, praten met je collega’s over het vak, werken aan verbetering in plaats van het proberen te meten, en zonder overbodige administratieve belasting.
    En het mooie is dat het geen mooie plannen zijn, maar dat het al is gerealiseerd. We hoeven de kans alleen nog maar te pakken door deze lijn door te zetten.

  2. Idealiter is een kwaliteitssysteem ‘waardenvrij’ naar binnen en ‘waardevol’ naar buiten. Beheer en inbedding in bedrijfsvoering en koppeling met CKR zal nog een klus worden .

Comments are closed.