VGZ geeft startsein zorginkoop voor 2016

De voorbereidingen voor de zorginkoop voor het jaar 2016 zijn begonnen: voor alle zorgsoorten zijn op 1 april 2015 de kaders van het inkoopbeleid gepubliceerd. Tot de zomer investeert Coöperatie VGZ veel energie in overleg met zorgaanbieders in de eerste lijn. Uiterlijk 1 november moeten alle afspraken voor het jaar 2016 rond zijn, zodat verzekerden tijdig geïnformeerd kunnen worden over de gecontracteerde zorg.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

VGZ-logo

VGZ stopt met het opleggen van hoge kwaliteitsnormen aan zorgaanbieders. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD). De tweede zorgverzekeraar van Nederland wil zich concentreren op het in de perken houden van de kosten.

VGZ geeft hiermee de door de politiek opgelegde rol van ‘regisseur van de zorg’ terug. Zorgverzekeraars hebben in het stelsel twee taken: het in de hand houden van de kosten en het sturen op kwaliteit van de zorg.
VGZ deed dat laatste door bij de inkoop van zorg hoge normen aan de aanbieders te stellen. In de contractonderhandelingen voor 2016, die deze week beginnen, neemt VGZ geen nieuwe, extra hoge normen meer op. In plaats daarvan conformeert de verzekeraar zich weer aan de eisen die de zorgverleners zelf onderling vaststellen.

Coöperatie VZG wil zich in het komende jaar concentreren op de belangrijkste taak die zorgverzekeraars hebben: het betaalbaar houden van de zorg. Om dat te kunnen bereiken, is goede samenwerking met zorgaanbieders onontkoombaar. Daarom vindt er momenteel al intensief overleg plaats met aanbieders in de eerste lijn. De afgelopen weken hebben we twaalf  bijeenkomsten georganiseerd met huisartsen.

Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur:
“De eerste serie regionale bijeenkomsten met huisartsen is inmiddels afgerond. Om het vertrouwen te herstellen, moeten we investeren in echte interactie met de beroepsgroep.  Dat begint met luisteren en daarna samen werken aan goede zorg.”

Investeren in draagvlak voor substitutie van tweede naar eerste lijn

De openbaarmaking van het inkoopbeleid is de start van gesprekken met de professionals in de zorg. Ab Klink, die binnen de Raad van Bestuur de zorgportefeuille beheert, zegt daarover: “We schetsen een helder kader met onze criteria en doelstellingen. Vervolgens gaan we actief het gesprek aan met de professionals in de zorg. Zij hebben het beste zicht op wat er nodig is om zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden. En wij hebben als taak om dat zo efficiënt mogelijk te organiseren tegen betaalbare kosten.”

Een van de zaken die de komende maanden helder moet worden, is hoeveel ruimte zorgverleners in de eerste lijn zien om zorg over te nemen van de tweede lijn. Dat is in het belang van verzekerden, omdat zorg daarmee dichterbij komt. Bovendien komt zorg in de eerste lijn niet ten laste van het eigen risico. Ab Klink: “Als we helder hebben welke mogelijkheden er zijn voor substitutie van de tweede naar de eerste lijn, gaan we een stap verder: dan bepalen we definitief onze inzet voor 2016 en gaan we aan de slag om dit te realiseren voor een goede prijs en tegen hoge kwaliteit.”

Selectieve inkoop op basis van kwaliteit en klantbeleving

In de medisch-specialistische zorg wordt het aantal operaties voor selectieve inkoop uitgebreid van 15 naar 32. Voor de nieuwe operaties (waaronder ook een aantal chronische aandoeningen en veelvoorkomende zaken als hartfalen) gelden de normen van de beroepsgroep als uitgangspunt. In die gevallen waarin het Kwaliteitsinstituut normen vaststelt, zoals de minister van VWS wil, zullen die normen de basis vormen voor de selectieve inkoop. Daarmee kunnen we onze verzekerden garanderen dat we goede zorg inkopen onder goede condities en tegen een realistische prijs.

Link: Paramedische zorg
Bron: VGZ

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl