Verwijzing voor fysiotherapie niet apart vergoeden

04-03-2004 Een huisarts die een patiënt naar een fysiotherapeut verwijst, hoeft hiervoor niet apart te worden gehonoreerd. Het gaat om een onderdeel van de verleende huisartsenhulp en daarvoor geldt hoe dan ook het abonnementstarief. Of de patiënt de hulp wel of niet van het ziekenfonds vergoed krijgt, doet niet ter zake.
Dat schrijft het tarievenorgaan CTG in een mailtje dat het vorige week verstuurde aan onder meer de directeur van de LHV. Het College voor zorgverzekeringen en Zorgverzekeraars Nederland staan achter dit standpunt. Volgens de wet-BIG mag een fysiotherapeut alleen behandelen na formele verwijzing door een arts.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

De District Huisartsen Vereniging Groningen is het oneens met het CTG en wil het onderwerp aankaarten bij zorgverzekeraar Géové. ‘Nu de fysiotherapie grotendeels in het aanvullend pakket zit, geldt dat ook voor de verwijzing’, zegt juriste Tineke Hummel, directiesecretaris. ‘Dus moet de huisarts een apart tarief in rekening kunnen brengen.’

Een woordvoerder van Géové laat geen twijfel bestaan over zijn standpunt: ‘De verwijzing zit gewoon in het abonnementstarief.’ Zijn collega bij zorgverzekeraar De Friesland steunt die stelling en ontkent dat huisartsen zich daartegen verzetten: ‘Huisartsen doen wel eens moeilijk over een verwijzing, maar alleen omdat zij niet altijd weten of de patiënt aanvullend is verzekerd of niet.’

Een zegsman van de LHV reageert al even afwijzend: ‘We moeten ons niet laten verleiden tot dit soort discussies. Dat de fysiotherapie anders wordt vergoed dan voorheen, verandert niets aan de taak van de huisarts.’

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelBewegen met lage rugpijn sneller weer aan het werk
Volgend artikelIFOMT-congres 2008 komt naar Nederland