[Update] De manueeltherapeut extended scope

Na een onstuimige discussie, is afgelopen maandag avond op de ALV van de NVMT de motie die het vaststellen
van de voorwaarden voor toelating tot de extended scope opleiding bij de beroepsvereniging wilde houden, gesneuveld.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Wel is door de voorzitter Annelies Pool toegezegd, dat bij aanmelding voor de extended scope opleiding er niet gekeken zal worden naar het al dan niet master zijn, maar naar de competenties en de portfolio van de geïnteresseerde voor de opleiding.
De SOMT wil er zeker van zijn dat de opleiding een succes wordt en moet dus selectief zijn aan de poort.
Hiervoor zijn praktische ervaring, portfolio e.d. belangrijke selectiemiddelen doch in beginsel is aanmelding dus voor een ieder mogelijk.

Wij (EWMM) echter, persisteren in het feit dat de beroepsvereniging de minimale voorwaarden vast moet stellen om toegelaten te kunnen worden tot de betreffende opleiding. Theoretisch kan zonder het ontbreken van deze minimale voorwaarden vanuit de bi., iedereen tot de opleiding extended scope manuele therapie worden toegelaten.

In diezelfde ALV is het beroepscompetentieprofiel terugverwezen naar de tekentafel. Er is uitvoerig gediscussieerd over de beperkende voorwaarden t.a.v. het behandelen van kinderen en zuigelingen. Een ruime meerderheid heeft ter vergadering aangegeven dat deze beperkende voorwaarden uit het bcp dienen te verdwijnen. Waarschijnlijk kan er dan in de najaars ALV opnieuw worden gestemd over een nieuw bcp voor de manueel therapeuten.
Op een vraag uit de zaal hoe deze gewraakte beperkende voorwaarden in het bcp terecht waren gekomen en wie hiervoor van de bcp cie verantwoording af kon leggen, bleef het bestuur het antwoord schuldig.

Collegiale groet,
Bé, Eric, Peter en Paul
EWMM Nederland

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelVerbetering kwaliteit ouderenzorg gaat langzaam
Volgend artikelUit de bestuurskamer van het KNGF 26 juni 2014