Thuiszorgfysiotherapie in Almere

Vanuit Gezondheidscentrum Parkwijk in Almere is een project Thuiszorgfysiotherapie opgezet. Bij thuiszorgfysiotherapie (niet te verwarren met fysiotherapie aan huis) gaat het om de inzet van een gespecialiseerde fysiotherapeut, die in de thuissituatie een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek kan doen. Daarbij komen alle factoren aan bod die bijdragen aan het optimaal functioneren thuis.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Risico-patiënten

Thuiszorgfysiotherapeut Janet Riezebos heeft in 2,5 maand 27 nieuwe patiënten thuis bezocht. Een groot aantal van hen (21) had anders geen bezoek van een hulpverlener gehad. Terwijl maar liefst 11 van hen vielen onder de categorie ‘risico’. Dat wil zeggen: angst om te vallen, onveilige loophulpmiddelen, onveilige leefomgeving, verminderde mobiliteit en/of verminderde mentale vaardigheden. ‘Van die 11 hoeft er maar één te vallen en de kosten voor de samenleving lopen gelijk hoog op. Dat toont duidelijk aan dat er behoefte is aan thuiszorgfysiotherapie.’

Vergoeding

Een eerste consult wordt voor chronisch zieken vergoed vanuit het ziekenfonds en betreft een onderzoek aan huis met een tijdsduur van een uur. Een medische verwijzing is noodzakelijk en zo’n consult vindt eenmaal per jaar per patiënt plaats. Meer staat de zorgverzekeraar niet toe. De reguliere behandelingen vallen –eveneens alleen voor chronisch zieken- onder de basisverzekering en worden gedeclareerd als fysiotherapie thuis. Dat is het in feite ook, alleen een gespecialiseerde variant. ‘In feite bieden we als thuiszorgfysiotherapie iets extra’s voor hetzelfde tarief.’

Bron: zibb

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.