Te weinig hartrevalidatie na infarct

In Nederland krijgen te weinig patiënten hartrevalidatie aangeboden na een hartinfarct. Dit komt door een combinatie aan factoren, waaronder gebrek aan kennis, motivatie en geld. Ook zijn de programma’s nog niet goed op elkaar afgestemd. “En dat is een gemiste kans”, stelt dr. Petra Kuijpers, cardioloog in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+).

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

“Want hartrevalidatie heeft een bewezen effect. Patiënten herstellen sneller, krijgen een betere conditie en kunnen vaak eerder weer aan het werk. Dat bespaart de maatschappij veel geld.” In het kader van het project NVVC!Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie gaan cardiologen in de regio Limburg zich inzetten om de (na)zorg voor patiënten met een hartinfarct verder te verbeteren. Eén van de belangrijke speerpunten daarbij is het aanbieden van goede hartrevalidatie, waarbij psychische en sociale factoren extra aandacht krijgen.

Correcte cijfers lastig

Uit een eerste inventarisatie in de diverse Limburgse ziekenhuizen naar het aanbod van hartrevalidatie blijkt het lastig om correcte cijfers boven water te krijgen. Petra Kuijpers; “Er is een enorm verschil in aanbod van de onderdelen van hartrevalidatie tussen de diverse ziekenhuizen. Soms gaat het om een compleet pakket, inclusief fysiotherapie en psychologische ondersteuning, in andere gevallen slechts om informatie over hart- en vaatziekten. Dit terwijl bekend is dat er in de regio Zuid-Limburg meer sterfte is aan hart- en vaatziekten ten opzichte van de rest van Nederland. Nogal wat mensen in de regio lopen een extra hoog risico door een ongezondere leefwijze.”

Hartconditie

Hartrevalidatie helpt om na een hartinfarct weer op gang te komen en de leefstijl te verbeteren. Het is gericht op het verbeteren van de hartconditie door leefstijl en de algehele lichaamsconditie. Daarnaast leren patiënten omgaan met vermoeidheid, benauwdheid, pijn op de borst en angst. Hartrevalidatie geeft daarmee ook een betere kwaliteit van leven. De patiënt ervaart minder klachten, zowel lichamelijk als psychisch. Lotgenoten-contacten maken dat patiënten van elkaar kunnen leren en beter met de situatie om kunnen gaan. Hierdoor gaan ze sneller aan het werk, wat kosten bespaart voor de maatschappij. Er wordt door cardiologen nog steeds te weinig doorverwezen naar hartrevalidatie. “Dat gaan we aanpakken, te beginnen in de regio Limburg.“

Landelijke richtlijn

Voor hartrevalidatie is een nieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn met ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ontwikkeld aan de Universiteit Maastricht. “Het wordt tijd om deze richtlijn in heel Nederland goed te gaan gebruiken, waarbij we natuurlijk zelf het goede voorbeeld moeten geven” aldus Kuijpers. Daarvoor moet wel een aantal voorwaarden worden ingevuld. “Het blijkt dat er nog geen organisatorische en inhoudelijke eenduidigheid is voor hartrevalidatie. Bovendien wordt door veel hulpverleners, waaronder ook cardiologen, de waarde niet altijd gezien. Ook goede financiering is uitermate belangrijk om hartrevalidatie volgens de nieuwe richtlijn te kunnen uitvoeren”.

Resultaten Limburg

De regio Limburg maakte 26 september 2012 de resultaten bekend van de zorg voor patiënten met een hartinfarct. Tevens worden dan samen met huisartsen, alle ziekenhuizen uit Limburg en de ambulancediensten doelen opgesteld zodat de zorg in de hele keten nog beter wordt georganiseerd. Dit gebeurt in het kader van het project NVVC!Connect in de regio Limburg. Die dag kwamen ook alle betrokken partijen bijeen voor de officiële start.

Bron: azM

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl