Te vroeg geboren verhoogd risico op gedragsproblemen

In Nederland worden jaarlijks bijna 200.000 kinderen geboren. Circa 8% van deze kinderen, ongeveer 15.000 kinderen per jaar, wordt te vroeg geboren. Sommigen van hen worden extreem vroeg geboren, maar veruit de meeste kinderen (ruim 80% van alle te vroeg geborenen) worden 4 tot 8 weken te vroeg geboren. Van deze ‘matig prematuur’ geboren kinderen is bekend dat zij een hogere kans hebben op ziekte en overlijden in het eerste levensjaar. Een studie onder 1500 kinderen laat nu zien dat deze kinderen op 4-jarige leeftijd ook meer gedrags- en emotionele problemen vertonen dan op tijd geboren kinderen. Onderzoeker Marieke Potijk van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG publiceerde gisteren haar resultaten in het tijdschrift Archives of Disease in Childhood.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Sinds enkele jaren is bekend dat matig prematuur geboren kinderen vaker achter blijven in groei en ontwikkeling. De studie van Potijk en haar collega-onderzoekers brengt deze ontwikkelingsproblemen voor het eerst in kaart bij een grote groep 4-jarige kinderen.
Gedragsproblemen

De resultaten van de studie laten zien dat matig prematuur geboren kinderen 70% meer kans hadden op externaliserende problemen, zoals aandachtsproblemen en agressief gedrag. Het risico op internaliserende problemen bleek echter groter: matig prematuur geboren kinderen hadden 2,5 keer meer kans op problemen als emotioneel reactief, angstig, teruggetrokken en somatiserend gedrag. Somatiserend gedrag uit zich in het ontwikkelen van lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn, waarvoor geen ziekteoorzaken te vinden zijn.

Verschil tussen jongens en meisjes
Bij de te vroeg geboren jongens kwamen externaliserende problemen meer voor en bij de meisjes internaliserende problemen. Het is bekend dat gedragsproblemen een negatieve invloed kunnen hebben op schoolprestaties en sociale ontwikkeling. Om probleemgedrag op schoolleeftijd en in de tienerjaren te voorkomen, zouden al op jonge leeftijd preventieve maatregelen genomen moeten worden.

Lollypop en Pinkeltje
Dit onderzoek vergeleek de resultaten van 995 matig prematuur en 577 op tijd geboren kinderen en maakt deel uit van de grote studie Lollypop (Longitudinal Preterm Outcome Project). In Nederland staat deze studie ook bekend als ‘Pinkeltje’. De Lollypop studie bevat gegevens van 13 consultatiebureaus in geheel Nederland en is gericht op het volgen van de groei, ontwikkeling en gezondheid van met name de matig prematuur geboren kinderen.

Bron: UMCG

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl