Symposium Onderzoek in Beweging

Op zaterdag 11 december 2004, organiseert de commissie van Onderzoek in Beweging een ééndags symposium betreffende de: bovenste extremiteit :“de schouder”.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Bij de 11e editie van het symposium Onderzoek in Beweging zijn een achttal gerenommeerde sprekers uitgenodigd die vanuit de invalshoeken: epidemiologie, diagnostiek, en therapie, de bovenste extremiteit “de schouder” gaan bespreken.
Prof. Dr. Rob de Bie zal als dagvoorzitter deze dag openen en afsluiten, en de verschillende sprekers uitnodigen tot het voeren van korte discussies met de aanwezigen in de zaal over het door hen gepresenteerde onderwerp.

Het is daarnaast ook mogelijk om een van de vier workshops/demonstraties te volgen.
Het symposium zal gehouden worden op de lokatie van de Universiteit Maastricht.

Correspondentie-adres:
Universiteit Maastricht, Capaciteitsgroep Epidemiologie
T.a.v. Conny de Zwart
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
Web-site: – link –
E-mail: – mailadres –
Tel.: 043-3882366.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl