RSI QuickScan-interventieprogramma niet effectief bij KANS klachten

Arm-, schouder- en nekklachten veroorzaakt door het werk zijn al eeuwen bekend en komen nog steeds veel voor, in het bijzonder bij mensen die veel achter een computer zitten. De kosten van deze klachten zijn hoog. Een veelgebruikte interventie die recent is ontwikkeld door Arbo Unie, is het RSI QuickScan-interventieprogramma voor beeldschermwerkers. Met behulp van de resultaten uit de online RSI QuickScan-vragenlijst genereert deze methode een risicoprofiel van de beeldschermwerker(s). Op basis van dit risicoprofiel selecteert het programma vervolgens interventies. Erwin Speklé concludeert in zijn promotieonderzoek dat de RSI QuickScan-vragenlijst voor beeldschermwerkers betrouwbaar, consistent en valide is.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Speklé onderzocht:

  1. de betrouwbaarheid, consistentie en validiteit van de RSI QuickScan-vragenlijst
  2. de effectiviteit van het RSI QuickScan interventieprogramma op het verminderen van de prevalentie van arm-, schouder- en nekklachten, de blootstelling aan risicofactoren en ziekteverzuim
  3. de kosteneffectiviteit van het RSI QuickScan-interventieprogramma.

Uit het onderzoek van Speklé blijkt dat het RSI QuickScan-interventieprogramma niet effectief is in het verminderen van het totale aantal van arm-, schouder- en nekklachten. Ook is het slechts ten dele effectief in het verminderen van de blootstelling aan risicofactoren en niet effectief in het verminderen van ziekteverzuim in de onderzochte populatie van beeldschermwerkers. Het interventieprogramma voor beeldschermwerkers bleek ook niet kosteneffectief. Het niet vinden van deze effecten is er waarschijnlijk het gevolg van dat geplande interventies niet uitgevoerd zijn door de deelnemende bedrijven, waardoor de verwachte resultaten zich mogelijk niet voordeden.

Bron: VU Amsterdam

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelErvaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraar
Volgend artikelPatiënten en artsen verdeeld over vraagsturing in de zorg