Rotatie stoornis C1-2 als criterium bij cervicogene hoofdpijn

In “Manual Therap” van augustus 2007 publiceren Ogince en collegae de diagnostische waarden van de flexie-rotatie C1-2 test bij personen met cervicogene hoofdpijn. De test, rotatie van C1-2 in maximale flexie van de CWK, is onderzocht in 3 groepen personen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

  1. a-symptomatisch
  2. migraine
  3. C1-2 gerelateerde cervicogene hoofdpijn.

De rotatie mobiliteit C1-2 was significant minder bij groep met cervicogene hoofdpijn, ook na correctie voor leeftijd en geslacht. Er was een sensitiviteit van 91% en een specificiteit van 90%. Echter belangrijker voor de dagelijkse praktijk zijn de positief en negatief voorspelbare waarden, deze waren respectievelijk 86% en 94%. Dit betekent dat de kans dat een persoon cervicogene hoofdpijn heeft bij een positieve flexie-rotatie C1-2 test 86% is, en dat de kans 94% is dat de persoon geen cervicogene hoofdpijn heeft bij een negatieve flexie-rotatie C1-2 test.

Uit verdere analyse bleek dat het afkappunt voor een beperkte rotatie C1-2 lag op 32 graden. Dit betekent dat de flexie-rotatie C1-2 test als positief gelabeld wordt vanaf 32 graden.

De auteurs hebben ook gekeken naar het verband tussen de ernst van de cervicogene hoofdpijn en de mate van C1-2 rotatie beperking. Er bleek geen significant verband, waaruit kan worden afgeleidt dat een grotere beperking geen relatie heeft met de ernst van de hoofdpijn.

Vanuit deze studie wordt geadviseerd om de rotatie mobiliteit C1-2 test als differentiaal diagnostische criterium voor cervicogene hoofdpijn op te nemen in het lichamelijk onderzoek.

Door: Edwin de Raaij
Bron: Manual Therapy

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl