Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie internationaliseren

Een nieuwe stap in samenwerking en integratie binnen het hogeronderwijslandschap in Gent is gezet: de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool hebben beslist om binnen hun gezamenlijke opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie ook de internationalisering gezamenlijk uit te werken.

De Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool zijn op gebied van samenwerking niet aan hun proefstuk toe. Zo startte vorig academiejaar het unieke project om hun opleidingen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie gezamenlijk te organiseren: één team van professoren en assistenten, één locatie, één curriculum, één onderzoeksbeleid, één instituut voor permanente vorming, enz. De opleidingen bestaan uit een academische bacheloropleiding, een masteropleiding en twee master-na-masteropleidingen. Met in totaal 650 studenten zijn ze marktleider voor deze opleiding in Vlaanderen. Het principe dat samenwerking leidt tot kwaliteitsverbetering en verhoogde output, heeft in Gent duidelijk tot een succesverhaal geleid.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Beide instellingen beschikten reeds over een bijzonder sterk uitgebouwd internationaal netwerk dat hen toeliet niet alleen studentenuitwisseling mogelijk te maken maar ook een curriculum te ontwikkelen volgens Europese normen en hun wetenschappelijk onderzoekswerk uit te bouwen in een mondiaal perspectief. Door die netwerken en expertise samen te brengen, stijgen de mogelijkheden exponentieel, dit in het voordeel van alle betrokkenen – studenten, medewerkers, werkveld, …- en zowel op het vlak van onderwijs als van onderzoek.

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Gent wil ook een motor zijn binnen het kinesitherapie-onderwijslandschap van Europa door het voorzitterschap op te nemen van de netwerkorganisatie ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education). Deze omvat meer dan 100 Europese universiteiten en hogescholen uit 30 landen die kinesitherapie-onderwijs inrichten.

Voor de student in Gent zijn volgende initiatieven concreet uitgebouwd: de bekende Erasmus-studenten- en stafuitwisselingen, participatie aan intensieve programma’s die met enkele geselecteerde partners worden georganiseerd, Internationalisation@home’-activiteiten, studentenmobiliteit buiten Europa, gezamenlijke masters, thematische colleges en cursussen door buitenlandse gastprofessoren en eindwerken binnen onderzoeksprojecten in een internationaal netwerk.

Een toekomstig student weet dus dat hem aan de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in Gent – naast een modern en hoogstaand onderwijsaanbod ingebed in succesvol onderzoek – een reeks internationale mogelijkheden wachten. Een internationale ervaring is op alle vlakken horizonverruimend. Werkgevers kijken steeds meer uit naar vaardigheden en zienswijzen die de vrucht zijn van internationalisering.

Bron: Zorgkrant

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelPfizer-prijs voor ParkNet
Volgend artikelHerniaoperatie heeft geen meerwaarde