‘Reactie minister Edith Schippers op open brief Daniël de Rijke’

De 21-jarige Daniël de Rijke heeft vorig jaar kanker gehad en is inmiddels genezen. Nu probeert hij een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, maar dat gaat niet zo makkelijk als hij dacht. En dus schreef hij minister Schippers van Volksgezondheid een brief.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Veel zorgverzekeraars willen hem niet zomaar een aanvullend pakket aanbieden. Zorgverzekeraar ONVZ noemt hem zelfs een ‘brandend huis’. Daniël is verbaasd over de gang van zaken en schreef minister Edith Schippers van Volksgezondheid onderstaande brief. Want: hoewel verzekeraars verplicht zijn iedereen voor een basisverzekering te accepteren, zijn er geen regels wat betreft aanvullende verzekeringen.

Lees de reactie van de minister

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

5 REACTIES

 1. Lees ook de antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Slob (CU) over het stoppen van vergoedingen onbeperkt fysiotherapie.

  – link –

 2. Beste Rob ik heb dinsdag avond reeds deze open brief aan Min Schippers en de pers geschreven. De familie van Daniele heeft reeds zeer blij en geëmotioneerd naar mij gereageerd. Mijn opent brief is ook op de actie site http://www.openbriefschippers.blogspot.nl op genomen.

  Open brief aan minister Schippers

  Hebben wij het over hetzelfde zorgstelsel?

  Geachte mevrouw Schippers,

  Ik heb uw reactie, zie bijlage, gericht aan de heer Daniel de Rijke, gelezen. Ik kan slechts twee conclusies trekken uit het door u geschetste beeld van de zorg in Nederland. Of u heeft het over een ander zorgstelsel, of u heeft er geen weet van wat er in de praktijk gebeurd. Als ervaringdeskundige uit de praktijk vertel ik u graag wat er werkelijk speelt.

  1. Ik zou van u graag een lijst van sportletsels, die op de chronische lijst voorkomen, ontvangen. Bij sporten worden met name spier-, pees- en gewrichtletsels opgelopen. Waar staan die in de chronische lijst? U zult ze ook niet kunnen vinden, maar waarom trekt u dan rookgordijnen op?

  2. In Nederland zijn meer dan 1000 zorgpolissen beschikbaar. U zegt dat er 6 voldoen aan het criterium van aanname zonder medische selectie + vergoeding van onbeperkte fysiotherapie. Voor de duidelijkheid: het gaat hier in theorie om 5 zorgpolissen. Van deze 5 polissen is er slechts 1 financieel toegankelijk. Dit is de FNV AV 2 polis, die € 113,08 euro kost + de kosten van een lidmaatschap FNV (maximaal € 16,– per gezin). De op een na goedkoopste polis, de Prolife polis, kost al € 159,45 per maand. Maar een Delta Lloyd AV Top kost € 213,– per maand. Dit zijn bedragen die niet betaalbaar zijn voor een Nederlander met een modaal loon, laat staan voor een student, AOW-er of werkzoekende.

  3. U heeft het over een uitbreiding van het basispakket. Het schrappen van de fysiotherapeutische vergoeding vanuit de basisverzekering voor reuma, hartfalen en osteoporose lijkt mij een duidelijk feit van het tegendeel.

  De heer De Rijke wordt aangetast in zijn recht om zich als burger te kunnen verzekeren. U, en ook uw voorganger de heer Hoogervorst, hebben beloofd dat zorg verzekerbaar blijft. Ik kan u voorspellen dat door het gebrek aan solidariteit binnen de aanvullende verzekeringen, en de steeds verder doorgevoerde versnippering van polissen door de zorgverzekeraar, deze belofte niet langer nagekomen kan worden.

  Ik weet dat u graag een andere waarheid wilt zien. Ook weet ik dat de zorgverzekeraars u graag in de illusie willen laten geloven dat de zorg goedkoper wordt en van een betere kwaliteit. Deze werkelijkheid bestaat alleen op papier en niet op de werkvloer. Iedere zorgverlener op de werkvloer kan u het tegendeel vertellen. Graag ga ik met u de uitdaging aan om te zoeken naar een zorgsysteem dat wel duurzaam en sociaal is.

  Hoogachtend,

  H.M. Jansen

  Fysiotherapeut

 3. Vandaag kopt Trouw
  In basisverzekering vindt wél risicoselectie plaats

  Zorgverzekeraars passen ook in de basisverzekering risicoselectie toe, maar de Tweede Kamer doet daar vooralsnog niets aan, stelt hoogleraar Wynand van de Ven.

  …blijft de situatie bestaan dat zorgverzekeraars onvoldoende worden geprikkeld om extra te investeren in goede kwaliteit van zorg voor chronisch zieken – waardoor die zorg mogelijk achterblijft in vergelijking met het buitenland…

 4. Verzekeraars zijn inventief als het gaat om zaken niet te vergoeden of je botweg te weigeren als klant. En het ‘brandend huis’? ONVZ moet zich diep schamen, we hebben het hier over zorg, over mensen. Laten we het gewoon maar benoemen, zorgverzekeraars hebben de macht en worden gesteund door een minister die niet van deze wereld is. Alle besef van realiteit is haar vreemd. Onze toezichthouders zoals Nza en ACM zitten te slapen of praten naar de mond van de minister. ACM kan duidelijk zien dat er sprake is van een monopolie positie van de zorgverzekeraar, Nza kan duidelijk zien dat klanten niet echt hun zorg zelf kunnen regelen en dat er sprake is van minder zorg voor meer geld. Wie weet komt er iemand binnen de politiek bij zijn volle verstand en wordt er actie ondernomen…….

Comments are closed.