Publicatie van richtlijnen in 2004 en 2005

De recente ontwikkelingen in de fysiotherapie bemoeilijken de implementatie van richtlijnen. Daarom heeft het KNGF-bestuur besloten de publicatie van in ontwikkeling zijnde richtlijnen meer te spreiden.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

Het bestuur heeft gesignaleerd dat er in 2004 een forse belasting wordt gevraagd van de eerstelijns fysiotherapeut, waardoor de mogelijkheden voor implementatie van richtlijnen worden beperkt. Hoewel men van mening is dat het kwaliteitsbeleid onverkort moet worden voortgezet, wordt publicatie van richtlijnen zo gespreid dat aan het knelpunt van de belasting voor de eerstelijns fysiotherapeut tegemoet gekomen wordt. De publicatie van richtlijnen zal daarom meer gespreid worden. Dit jaar zullen de richtlijnen Beroerte, Ziekte van Parkinson, Astma bij kinderen, RSI en Bekkenpijn worden gepubliceerd. Het knelpunt van de belasting voor de eerstelijns fysiotherapeut geldt minder voor de richtlijnen Beroerte en Parkinson, die een sterk intramuraal karakter hebben, en Astma bij kinderen en Bekkenpijn, die zich hoofdzakelijk richten op de verbijzonderde fysiotherapeut, maar wel voor RSI, Meniscusletsel en Acute Knieklachten. Daarom is besloten om deze laatste twee richtlijnen pas in 2005 te publiceren.

Nieuwe onderwerpen voor richtlijnen vastgesteld
In 2004 wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van twee nieuwe richtlijnen: Nekklachten en Reumatoïde Artritis. De ontwikkeling van die richtlijnen neemt ongeveer anderhalf tot tweejaar in beslag. Het zal dus zeker tot 2006 duren voordat de richtlijnen gepubliceerd en geïmplementeerd kunnen worden.

 Bron: KNGF

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl