Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

Toeslag buiten reguliere werktijd

De prestatie toeslag buiten reguliere werktijden is niet langer opgenomen in de beleidsregel. Er gelden vrije tarieven voor fysiotherapie waardoor het voor een aanbieder al mogelijk is om gedifferentieerde tarieven te hanteren. Dit houdt in dat een fysiotherapeut een ander tarief mag hanteren op een bepaald tijdstip. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat de patiënt altijd vooraf op de hoogte is van welk tarief er wanneer geldt.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Verstrekte hulp- en verbandmiddelen

De prestatie verstrekte hulp- en verbandmiddelen is ook niet langer opgenomen in de beleidsregel. Op het moment dat het hulp- of verbandmiddel onderdeel is van de fysiotherapeutische behandeling, mag deze niet los in rekening gebracht worden. Op het moment dat het hulp- of verbandmiddel geen onderdeel is van de fysiotherapeutische behandeling, mag de zorgaanbieder dit middel ook buiten de prestaties van de NZa om, in rekening brengen bij de patiënt.

Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek

De prestatie toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek is opgenomen in de beleidsregel. Naast behandeling aan huis of in een instelling vindt (soms) ook eenmalig een behandeling op de werkplek plaats.

Declareren toeslag behandeling aan huis en instelling

De voorwaarden voor het declareren van toeslagen voor behandeling aan huis en in een instelling zijn gewijzigd. De toeslagen mogen nu per patiënt éénmaal per dag in rekening gebracht worden in plaats van éénmaal per adres per dag. Ook is de voorwaarde geschrapt dat er een verwijzing door een arts nodig is voor behandeling aan huis of in een instelling.

Start behandeltraject met screening, intake en onderzoek

Tot slot is in de algemene bepalingen opgenomen dat een fysiotherapeutische behandeltraject start met een screening, intake en onderzoek (al dan niet na verwijzing).

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
BRONNZa
Vorig artikelCOPD-patiënten rapporteren vaak ook andere ziekten
Volgend artikelEindelijk weer grip op de praktijk