Nieuw inzicht in de kwaliteit van paramedische zorg

ParaBench, dé Benchmark voor paramedici ParaBench gaat vanaf januari 2012 inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde paramedische zorg in Nederland. Het doel is om gegevens binnen de paramedische beroepsgroepen vergelijkbaar te maken en te komen tot objectieve gegevens op diverse aspecten binnen de paramedische zorg.

Start per januari 2012
ParaBench staat voor Paramedische Benchmark. Vanuit Intramed worden gegevens zichtbaar gemaakt in een dashboard voor de praktijk. Fysiotherapeuten kunnen met dit dashboard vanaf januari 2012 de eigen prestaties afzetten tegen die van andere praktijken.

Vervolg
In de eerste fase kunnen alleen fysiotherapeuten gegevens aanleveren. De gegevens zijn niet tot de patiënt herleidbaar, maar geven wel inzicht in de efficiëntie van de praktijk en de effectiviteit van de gegeven zorg.
Alle gegevens kunnen gesplitst worden op klacht, leeftijd, geslacht en later ook op postcodegebied. In de loop van 2012 zal er een uitbreiding plaatsvinden waardoor andere disciplines mee kunnen doen en ook outcome data vergeleken kan worden (welke behandeling is er gebruikt en welke verbetering heeft dat bij de patiënt tot stand gebracht). Er zal ook een koppeling tot stand gebracht worden met gegevens uit de CQ index.

Vanaf 2013 is ParaBench ook toegankelijk voor andere paramedische softwareleveranciers.
ParaBench levert een compleet beeld van de praktijkvoering. Alle kwaliteitsaspecten binnen een praktijk komen bij elkaar in één dashboard en kunnen vergeleken worden met andere praktijken.
ParaBench is een initiatief van Intramed in samenwerking met de Praktijk Index en Magistro.

Voor meer informatie: www.parabench.nl

bezoek fysiovacature.nl