Bill van Mourik: “vraaguitval loopt op tot 20%”

Het schrappen van de fysiotherapeut voor volwassenen uit het ziekenfonds leidt tot een fikse vraaguitval. Volgens onderzoeksinstelling Nivel liep het aantal zittingen in de...

Meer mensen bezoeken tandarts en fysiotherapeut

Sinds de jaren tachtig hebben steeds meer personen de tandarts en de fysiotherapeut bezocht. Het aandeel personen dat een huisarts raadpleegt, steeg in de...

Boereboom directeur Curatieve Zorg bij VWS

Marcelis Boereboom is, per 1 juni, benoemd als directeur Curatieve Zorg bij VWS. Hij is vanaf 1 mei tevens plaatsvervangend directeur-generaal Gezondheidszorg. De afgelopen...

Zorgstelsel in 2020 onbetaalbaar

Als het zorgstelsel niet snel en drastisch wordt omgegooid zullen Nederlanders in 2020 meer dan een kwart van hun inkomen moeten besteden aan gezondheidszorg,...

Zorguitgaven ruim acht procent gestegen

De uitgaven aan zorg zijn in 2003 met 8,4 procent gestegen tot bijna 57 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal...

Voorlichtingsboekje over lage rugpijn

In de komende zomer ontvangen huisartsen een voorlichtingsboekje 'Zelf iets doen aan lage rugpijn'. Zij kunnen dit boekje gebruiken bij de begeleiding van mensen...

Instrument Arbeidsgerelateerdheid Lage Rugklachten getest

Het instrument waarmee bedrijfsartsen kunnen vaststellen in hoeverre aspecifieke rugklachten door het werk zijn veroorzaakt, wordt op dit moment getest door meer dan vijftig...

Nederlander bij klachten niet naar een arts

Uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg blijkt dat Nederlanders de deur bij de arts niet platlopen. De meest voorkomende algemene gezondheidsklachten...

Ontheffing voor ziekenfondsen

Minister Hoogervorst heeft een nota gestuurd aan de Tweede Kamer waarin verzocht wordt dat ziekenfondsen een ontheffing kunnen aanvragen indien ze geen contracten kunnen...

Vrije beroepen ook in handelsregister

Vrije beroepsbeoefenaars worden in de toekomst verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister. Dit schrijft het kabinet in de voortgangsrapportage ICT en Administratieve...

Goede capaciteitstest voor chronische rugpatiënten

Mensen met chronische lage rugklachten raken nogal eens (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Om te bepalen wat een patiënt nog kan, zijn er testmethoden beschikbaar. Deze meten...

Keus patiënt blijft in nieuw ziektekostenstelsel

Patiëten kunnen ook na 2006 zelf kiezen in welk ziekenhuis ze behandeld willen worden. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft dat woensdag benadrukt in de...

Kabinet wil burgerservicenummer in 2006

Nederlanders krijgen een uniek persoonsnummer, het zogenoemde burgerservicenummer. Het kabinet heeft hiertoe afgelopen vrijdag besloten. Onderdeel van het persoonsnummer is het zorgidentificatienummer.De ministerraad heeft...

Ontwikkeling chronische pijn al vroeg te voorspellen

Op grond van meting van de spieractiviteit zou het al vroeg na een ongeluk mogelijk zijn om vast te stellen of iemand chronische pijn...