Ook acceptatieplicht voor aanvullende verzekering

De acceptatieplicht die op 1 januari 2006 voor de basisverzekering wordt ingevoerd, moet worden uitgebreid naar delen van de aanvullende verzekering. Dit bepleit de Vereniging Regionale Zorgverzekeraars (VRZ) in het Visiedocument ‘Zorg, voor elkaar’.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

In ‘Zorg, voor elkaar’ worden voorwaarden beschreven waaraan het nieuwe stelsel volgens de VRZ moet voldoen. Iedere verzekerde heeft recht op toegang tot adequate zorg. Daarnaast moet het stelsel solidair, doelmatig en transparant zijn. De invoering van een no-claimteruggaaf past niet binnen deze voorwaarden. VRZ-voorzitter Ron Hendriks: ‘Wij onderschrijven de noodzaak tot een stelselherziening, maar de huidige kabinetsvoorstellen leiden tot een beperking van toegankelijkheid van de zorg.’

Het kabinet stelt voor om alleen voor de basisverzekering een acceptatieplicht in te stellen. De VRZ is van mening dat dit tot grote ongelijkheid tussen verzekerden leidt. Omdat een groot deel van de zorg vanaf 2006 valt onder de privaat gefinancierde, aanvullende verzekering zullen sommige verzekeraars ‘dure verzekerden’ als ouderen en chronisch zieken weigeren. Om deze risicoselectie te voorkomen roept de VRZ op om ook een acceptatieplicht in te stellen voor onderdelen van de aanvullende verzekering.

De invoering van de no-claimteruggaaf zal volgens de VRZ al in 2005 leiden tot verwarring bij de patiënt, grote administratieve lastendruk voor de zorgverzekeraar én substantiële kansen op misbruik of fraude. Hendriks: ‘Daarnaast wordt het beeld gecreëerd dat het verzekeren van gezondheid hetzelfde is als het verzekeren van een auto. Alsof een patiënt kan kiezen voor een blindedarmoperatie omdat een bypass operatie zo duur is. Echter, in de zorg is prijs geen sturingsinstrument voor een zorgconsument, maar wel voor onderling concurrerende zorgverzekeraars en zorgaanbieders.’

De VRZ erkent dat de zorg veel efficiënter kan en moet functioneren én dat de consument zich meer bewust moet worden van zijn kosten van zorgconsumptie. ‘Maar tegelijkertijd moeten we in Nederland durven erkennen dat door demografische en technologische ontwikkelingen de totale uitgaven aan zorg onvermijdelijk zullen stijgen,’ aldus Hendriks. ‘Wij bewonderen en waarderen de ambitie van de minister, maar vragen hem ook realist te blijven.’

Afremming van zorgkosten is beter te bereiken via de zorgaanbieders dan zorgvragers, bijvoorbeeld door beperking van farmacievergoedingen, of het beter op elkaar af te stemmen van de organisatie en logistieke zorgketen. Ook door het toezicht anders te organiseren kan veel geld worden bespaard. Daarom roept de VRZ in ‘Zorg, voor elkaar’ op om alle bestaande toezichthouders af te schaffen en om te vormen tot één toezichthouder die nadruk legt op doelmatigheid van bestedingen. Bovendien dient de toezichthouder in samenwerking met patiëntenorganisaties, zorgprestaties van verzekeraars voor de klant inzichtelijk te maken. Juist een regionale zorgverzekeraar met decentrale verantwoordelijkheden kan hierin – in goede samenwerking met patiëntenorganisaties en regionale zorgaanbieders – een grote bijdrage leveren.

[Bron: VRZ]

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl