De ontdekking van de musculus Tensor Vastus Intermedius

De vierkoppige spier heeft er een nieuwe kop bijgekregen

Een groep onderzoekers uit Zwitserland en Australië hebben een nieuwe spier in het bovenbeen geïdentificeerd. Een deel van de quadriceps, een vierkoppige skeletspier aan de voorzijde van het dijbeen, ligt in de buurt van de Tensor fasciae latae, en loopt naar beneden naar de knieschijf. Deze spier wordt de Tensor Vastus Intermedius (TVI) genoemd.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De quadriceps heeft nog een kop

De Quadriceps Femoris wordt traditioneel beschreven als een spier groep die bestaat uit de rectus femoris en de drie vasti. Echter, klinische ervaring en onderzoek van anatomische preparaten zijn niet in overeenstemming met deze oude beschrijving. Er is een tweede tensor-achtige spier tussen de Vastus Lateralis (VL) en de Vastus Intermedius (VI) gevonden, hierna te noemen als de “Tensor VI” (TVI). Het doel van de studie was om te onderzoeken of deze tussenliggende spier was een variant van de Vastus Lateralis of de Vastus Intermedius of een afzonderlijk kop van de strekker van het kniegewricht is.

Snijzaal

Zesentwintig postmortale onderste ledematen werden onderzocht. De architectuur van de quadriceps femoris werd onderzocht met speciale aandacht voor innervatie en vascularisatie. Alle componenten van deze spier werden bestudeerd van origo tot aan de insertie. Een TVI werd bij alle kadavers teruggevonden.

De spier wordt gevasculariseerd door een aftakking van de dijbeenslagader en geïnnerveerd door een aftakking van de nervus Femoralis. De studie toonde verder aan dat de quadriceps femoris architectonisch anders is dan voorgaande beschrijvingen: er is een extra spierbuik tussen de Vastus Intermedius en Vastus Lateralis, die niet duidelijk kan worden toegewezen aan de Vastus Intermedius of de Vastus Lateralis.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl