Groot Salarisonderzoek eerstelijns fysiotherapeuten

Voor de eerstelijns fysiotherapeuten is al 15 jaar geen actuele CAO meer. Door het ontbreken van een CAO is er binnen de fysiotherapie op dit moment geen eenduidigheid en uniformiteit met betrekking tot de beloningsstructuur en arbeidsvoorwaarden.
Om inzicht te krijgen in hoe fysiotherapiepraktijken anno 2018 de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van hun werknemers geregeld hebben, voeren we een onderzoek middels een digitale vragenlijst die door afgestudeerde eerstelijns fysiotherapeuten kon worden ingevuld.

Dankzij medewerking van de vele fysiotherapeuten die meehielpen om deze enquete viraal te verspreiden onder de collega’s en ook de WVF, het NPi,  het Keurmerk Fysiotherapie, en de Actiegroep Fysiotherapie, hebben we veel collega’s kunnen bereiken. *

We kunnen de data uit ruim 1400 volledig ingevulde vragenlijsten gaan verwerken.

De enquete hebben we inmiddels gesloten.

 

 

 

*We betreuren dat juist de werknemersvereniging van de doelgroep van het onderzoek, de FDV, geen medewerking wilde verlenen aan het onderzoek.