NZa verduidelijkt regels rondom vergoeding

Zorgverzekeraars mogen zelf de hoogte van de vergoeding bepalen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders, zo verduidelijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog eens in haar uitleg van artikel 13 van de zorgverzekeringswet (Zvw). Voorwaarde is dat de zorgverzekeraar voldoende zorg contracteert voor zijn verzekerden. Ook moet de consument voorafgaand aan de behandeling kunnen achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is, in absolute bedragen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

De hoogte van de vergoeding voor zorg geleverd door niet-gecontracteerde zorgaanbieders mag niet nul euro zijn. De verzekerde heeft recht op een vergoeding, zo staat in de wet. Maar de verzekeraar mag zelf de hoogte van die vergoeding bepalen. Op deze manier kan de zorgverzekeraar een sturende rol op zich nemen en selectief zorg inkopen op basis van prijs en kwaliteit voor zijn verzekerden. Dat is van belang om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.

De NZa heeft in haar toezicht op de naleving van de zorgplicht als bedoeld in de Zvw altijd al deze lijn gehanteerd. De NZa verduidelijkt de regeling nu omdat er verwarring ontstond over de passage dat de keuzevrijheid niet belemmerd mag worden door de hoogte van de vergoeding voor zorg wanneer gekozen wordt voor een niet-gecontracteerde aanbieder.

Voor de verzekerden moet er voldoende zorg worden gecontracteerd. Dat is een voorwaarde waar verzekeraars aan moeten voldoen, dit is de zogenoemde zorgplicht. De consument behoudt bovendien de keuze om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan, maar gaat dan akkoord met de vergoeding die de zorgverzekeraar daarvoor heeft vastgesteld. Consumenten kunnen tot slot kiezen tussen verzekeringspolissen, ook op basis van de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Transparantie over de gecontracteerde zorgaanbieders en de hoogte van de vergoeding zijn belangrijk in dit keuzeproces. De NZa ziet erop toe dat zorgverzekeraars hier duidelijk informatie over geven aan de consument.

Bron: NZa

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelDe Fysiotherapeut is de toonbank van de zorgverzekeraar
Volgend artikelNZa onderzoekt doorverwijzen

10 REACTIES

 1. Dit bericht lijkt alweer achterhaald als het aan minister Schippers ligt:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3231168/2012/03/26/Vrije-keus-in-zorg-krijgt-prijskaartje.dhtml

  In dit artikel van vandaag staat dus wel degelijk dat ze de ZV’s de mogelijkheid wil bieden NIETS te vergoeden aan niet gecontracteerde zorgaanbieders. Denk maar niet dat dit alleen om ziekenhuiszorg en basisverzekering gaat. Nu nog wel, maar de lijn is snel doorgetrokken naar ook fysiotherapie en aanvullende verzekering. De macht die de ZV’s zo krijgen mogen ze naar eigen inzicht gebruiken om selectief in te kopen en de zorg voor iedereen betaalbaar te houden. De zorgkeuzevrijheid blijft gewaarborgd als de patiënt maar een duurdere restitutiepolis en of aanvullende polis neemt die wel de keuze vrij laat en volledig vergoed. Dat dit voor mensen met minder geld geen keuze is en er dus zo een scheiding ontstaat tussen rijk en arm kunt u lezen bij de commentaren bij de link.
  Zorgverzekeraars hebben graag macht en verstand van cijfers en behandelgemiddelden maar geen verstand van kwaliteit. De 4 ZV’s staan ijzersterk tegenover alle enkele fysiotherapeuten, wij mogen immers geen afspraken maken volgens het Nma.

  Alleen de tandartsen heeft men niet onder controle, die sluiten collectief geen contracten alleen declaratieovereenkomsten. De ZV’s kunnen hen dan ook niet ten opzichte van elkaar met het dreigement: “als je niet akkoord gaat met onze nieuwe voorwaarden of onze prijs geen contract”, uitspelen.

  Mindere vergoeding tot 0 vergoeding voor niet gecontracteerde zorg mag alleen zo lang de zorgverzekeraar regionaal voldoende heeft ingekocht. Dus dat gaat niet bij de tandarts. Half Nederland was in opstand toen afgelopen weken bleek dat de ZV’s wel dachten na de prijsvrijgave de tarieven tot een door hun zelf bedacht marktconform tarief te reduceren. zie:http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1964/vergoeding-tandarts/?tx_brmenu2010%5Byear%5D=2012 een week na de uitzending was de regel dan ook teruggedraaid. Volgend jaar de mensen eerder waarschuwen en nog een keer proberen misschien?

  Wat leren we hieruit: we moeten naar een systeem van de tandarts als we ons niet verder willen laten uitpersen door de ZV’s.
  Doordat u allen contracteert hoeft de verzekeraar omdat hij voldoende zorg in kan kopen mijn ongecontracteerde fysiotherapie helemaal niet meer te vergoeden. Ik verzeker u mijn omzet is niet van dien aard dat u zich gezamenlijk kunt verheugen op mijn marktaandeel. En verheugt u zich nu maar alvast op de nieuwe voorwaarden en prijzen van de ZV’s in de contracten van volgend jaar in de trant van meer voor minder! Met de voortschrijding van de wetenschap zullen de getolereerde behandelgemiddelden ook nog wel verder dalen verzeker ik u.

  Het KNGF helpt ook niet echt door al jaren de druk op te voeren door het vrijwillig aanbieden van steeds meer verplichtingen: CKR, richtlijn verslaglegging, kwaliteitsindicatoren, EPD (alles mooi in elkaar verweven) en nu komt de verplichte Master. Ook als men in Amersfoort nu roept tegengas te willen geven en wil dat de verzekeraars de kwaliteit aan ons moet overlaten, zij zullen het tij niet kunnen keren, zij hebben geen machtmiddelen, zeker niet na door de NMA op de vingers te zijn getikt. Alleen wij kunnen het tij keren en wel allen apart en daardoor toch gezamenlijk.

Comments are closed.