Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een klacht van NVOS-Orthobanda, de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelenzorg, tegen zorgverzekeraar Menzis gegrond verklaard. Menzis is volgens de NZa niet transparant geweest en heeft de Regeling Zorginkoop geschonden. Omdat Menzis zich alsnog aan de afgesproken uiterste datum voor het ondertekenen van de inkoopcontracten zal houden treft de NZa “geen nadere handhavingsmaatregelen”.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Ter informatie de link naar de publicatie van het geanonimiseerde handhavingsbesluit:

Menzis heeft bij de inkoop van orthopedische schoenen 2017-2018 niet aan de eisen van de Regeling Zorginkoop voldaan. Deze regeling heeft als doel de transparantie van zorginkoop door zorgverzekeraars te vergroten. De NZa is duidelijk over de overtredingen van Menzis: “Het vervroegen van de reactietermijn zonder motivering, verkorten van de reactietermijn van 4 maanden naar 2 weken, en vervolgens voortdurend schuiven met de reactietermijn en de trage behandeling van vragen van zorgaanbieders.”  Het doet de vraag rijzen wat een zorgverzekeraar bij het zorginkoopproces nog meer moet doen alvorens door de NZa te worden bestraft.

Rian Veldhuizen
Rian Veldhuizen

Rian Veldhuizen, voorzitter NVOS-Orthobanda en voormalig directeur KNGF: ‘Wij zijn blij met deze beslissing van de NZa. NVOS-Orthobanda en individuele leden hebben Menzis meermaals tevergeefs gewezen op de Regeling Zorginkoop; op de onredelijkheid van een tekentermijn van twee weken in de vakantieperiode en het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden, zoals het invoeren van clustering. Veel leden voelden zich gedwongen door Menzis om op de stippeltjeslijn te tekenen. Menzis heeft daarmee ons vertrouwen beschaamd. Wij vinden het zacht gezegd opvallend dat de NZa volstaat met vast te stellen dat Menzis de Regeling Zorginkoop heeft geschonden. De NZa verbindt aan de geconstateerde overtredingen geen enkele sanctie terwijl de NZa daartoe wel bevoegd is. De NZa had de zorgverzekeraars eerder dit jaar nog gewaarschuwd dat zij zich aan de regels hebben te houden.”

De Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw is op 1 januari 2016 van kracht geworden. NVOS-Orthobanda is de eerste partij in de zorg die een klacht heeft ingediend tegen een zorgverzekeraar op basis van de regeling, en die ook ziet toegewezen.

Over NVOS-Orthobanda

NVOS-Orthobanda behartigt de belangen van bedrijven in de orthopedische hulpmiddelenzorg. De branchevereniging treedt op als gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden zoals artsen en fysiotherapeuten. NVOS-Orthobanda investeert in kwaliteit, onderwijs, kennisontwikkeling en innovatie. De branchevereniging is opgericht in 1970 en heeft ruim 130 leden. www.nvos-orthobanda.nl

De vraag is waarom de NZa nalaat om aan Menzis en de andere zorgverzekeraars te laten zien dat zij regels handhaaft door aan overtreding daarvan ook een sanctie te verbinden. En aan aanbieders dat het loont om de NZa te wijzen op het schenden van de regels.
Klik hier voor het hele verhaal van Rian Veldhuizen.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl