Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

Een fysiotherapeut uit Amsterdam krijgt een last onder dwangsom opgelegd, omdat hij de zorg voor zijn patiënten niet heeft bijgehouden in zijn patiëntendossiers. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze fysiotherapeut afgelopen zomer al gewaarschuwd. Bij een nieuwe controle bleek dat de patiëntendossiers nog steeds niet goed waren bijgehouden.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

“Wij leggen de fysiotherapeut een zogenoemde last onder dwangsom op. Dit betekent dat hij zijn patiëntendossiers moet bijwerken. Doet hij dit niet voor 9 januari 2018, dan moet hij een bedrag betalen dat kan oplopen tot € 5000.”, aldus de NZa.

Zorgnota’s moeten kloppen

Het is belangrijk dat zorgaanbieders een goede administratie voeren. Dit is ook als een verplichting opgenomen in de wet (artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg). Deze verplichting houdt in dat zorgaanbieders van elke behandeling een aantekening of beschrijving in het patiëntendossier moeten opnemen. Een goede administratie is ook in het belang van de patiënt. Zo kan een andere zorgaanbieder de behandeling overnemen als de behandelaar ziek is. Ook kan gecontroleerd worden of de zorg daadwerkelijk is geleverd en of de zorgnota klopt.

Overtreding

De administratieve verplichting van artikel 36, eerste lid, Wmg luidt als volgt:

“Zorgaanbieders (…) voeren een administratie waaruit in ieder geval de overeengekomen en geleverde prestaties blijken, alsmede wanneer die prestaties zijn geleverd, aan welke patiënt onderscheidenlijk aan welke verzekerde die prestaties door een zorgaanbieder zijn geleverd, de daarvoor in rekening gebrachte tarieven en de in verband daarmee ontvangen of verrichte betalingen of vergoedingen aan derden.”

Controlereeks

De controles bij deze fysiotherapeut maken onderdeel uit van een controlereeks op basis van declaratiedata. Naast deze fysiotherapeut hebben ook twee andere praktijken een waarschuwing gekregen. Deze twee hebben hun administratie na de waarschuwing op orde gebracht.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

1 REACTIE

  1. De Amsterdamse fysiotherapeut die een last onder dwangsom kreeg, heeft zijn patiëntendossiers alsnog op orde gebracht. Dat bleek op 9 januari 2018 tijdens een controle van zijn administratie.

    De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legde de fysiotherapeut een last onder dwangsom op, omdat hij de geleverde zorg niet goed vastlegde in zijn patiëntendossiers. Dit najaar bleek dat de fysiotherapeut zijn patiëntendossiers nog steeds niet goed bijhield, ondanks de waarschuwing van afgelopen zomer. Daarom legden wij de fysiotherapeut een last onder dwangsom op om hem te dwingen zijn patiëntendossiers bij te houden. Uit de controle op 9 januari bleek dat de behandelingen nu wel worden bijgehouden in de patiëntendossiers. De fysiotherapeut voorkomt met het op orde brengen van zijn patiëntendossiers dat hij de dwangsom moet betalen.

    Bron: NZa

Comments are closed.