Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schorst de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan zorgverzekeraars gegeven aanwijzing

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

De NZa droeg na telefonisch onderzoek door TNS NIPO enkele zorgverzekeraars op om consumenten voortaan beter te informeren. NZa bracht vorige maand naar buiten dat sommige verzekeraars tot wel 25% van de door TNS NIPO gestelde vragen onjuist en misleidend beantwoordden. NZa verplicht daarom de aangewezen zorgverzekeraars hun informatie-voorziening uiterlijk op 15 januari 2016 zo te verbeteren dat het foutenpercentage daalt tot onder de 10. Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor zorgverzekeraars met meer dan 20% foute antwoorden.

De aangewezen zorgverzekeraars zijn het hiermee niet eens en wendden zich tot de voorzieningenrechter van het CBb. Deze rechter geeft de zorgverzekeraars gelijk. NZa gaf het onderzoek uit handen aan TNS NIPO en beschikt niet over de antwoorden die de verzekeraars tijdens het onderzoek gaven. De verzekeraars kunnen zich daardoor niet goed verweren en de rechter kan evenmin controleren of de scores kloppen. Zelfs NZa weet niet of de antwoorden wel juist zijn gescoord. Bovendien is het in strijd met de wet om een controle-onderzoek op deze manier uit handen te geven.

De voorzieningenrechter is het wel met NZa eens dat verzekeraars vragen correct horen te beantwoorden. Uit de door NZa zelf opgestelde scorekaart blijkt echter dat het doorverwijzen van een beller naar andere informatie of het niet kunnen geven van een inhoudelijk antwoord als “fout” is gerekend. Dat acht de voorzieningenrechter echter niet misleidend.

Tenslotte geeft NZa de aanwijzing niet aan individuele verzekeraars, maar aan groepen van verzekeraars waardoor zij ook verzekeraars treft met minder dan 20% fouten en tegelijk verzekeraars buiten schot laat die meer dan 20% fouten scoorden. Dat vindt de voorzieningenrechter willekeurig.

Bron: rechtspraak.nl

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelMeer aandacht nodig voor individuele voorkeuren van patiënten
Volgend artikelWordt de bureaucratie eindelijk aangepakt?