Nieuwe norm voor behandeling scoliose

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft Algemene kwaliteitscriteria behandeling scoliose uitgebracht. De vereniging zet hiermee een grote stap naar kwaliteitsverbetering van de scoliosezorg in Nederland. Scoliosepatiënten hebben nu kwaliteitscriteria ter beschikking die hen ondersteunen bij de keuze van behandelaars en ziekenhuizen en bij het toetsen van de behandeling, doordat de kwaliteitscriteria normen bevat voor het behandelproces.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

In de kwaliteitscriteria is ook een Algemeen diagnose- en behandelschema scoliose opgenomen. Daarin is voor de eerste maal in Nederland op schematische wijze het behandeltraject van scoliose vastgelegd. De kwaliteitscriteria zijn opgenomen op de website van de vereniging.

Doel
De kwaliteitscriteria zetten vanuit patiëntperspectief een nieuwe norm voor de behandeling van scoliose. ‘Met de introductie van de kwaliteitscriteria levert de vereniging een grote bijdrage aan de verbetering van de scoliosezorg’ luidt de conclusie van Henk Buter, voorzitter van de vereniging. ‘Ook zijn patiënten nu beter geïnformeerd en dat versterkt ook hun positie in de relatie met behandelaars, ziekenhuizen en ziektekostenverzekeraars’.

Charlotte Bethlem, bestuurslid van de vereniging, onderstreept het belang van een goede beschrijving van de eisen die aan de inhoud, het proces en de organisatie van de scoliosezorg gesteld moeten worden: ‘Het betreft complexe zorg en daarvoor is nu een eerste goede set normen beschikbaar, zowel voor behandelaars als patiënten.’

Inhoud

In de kwaliteitscriteria worden eisen gesteld aan onderzoek, diagnosestelling en behandeling. Er zijn procedures over onderzoek en communicatie vastgelegd. De kwaliteitscriteria behandelen ook de organisatie van de zorg. Hierbij worden zowel het aanbod van de zorg door ziekenhuizen als de samenstelling van het multidisciplinair behandelteam en de daaraan te stellen eisen beschreven. De criteria stellen ook eisen aan opleiding en ervaring van behandelaars, ondermeer door een minimum aantal jaarlijks te behandelen patiënten en jaarlijks uit te voeren scolioseoperaties per orthopedisch chirurg vast te stellen.De kwaliteitscriteria introduceren een nieuwe indeling in ziekenhuizen waar scoliose behandeld kan worden, te weten een operatief/conservatief behandelend ziekenhuis (OCBZ) en een conservatief behandelend ziekenhuis (CBZ). Ook geven de criteria normen voor de specialisatiegraad van een OCBZ en CBZ en de daar werkende behandelaars. De criteria stellen tevens regels vast voor de omgang en communicatie tussen patiënt en behandelaars,

Behandelschema
Op initiatief van de vereniging is, als onderdeel van de criteria, door Dr. de Kleuver een Algemeen diagnose- en behandelschema scoliose ontwikkeld en onderdeel van de kwaliteitscriteria. Daarmee hebben patiënten voor het eerst op schematische wijze inzicht in het beloop van de behandeling van scoliose. Behandelaars en patiënten kunnen aan de hand van het schema het behandelproces toetsen. Ook kunnen zij aan de hand daarvan hun individuele behandelplan met de behandelend orthopedisch chirurg nader vorm geven. Dit versterkt de rol van de patiënten en draagt bij tot een goede communicatie met de behandelaars.

Onderzoek
In 2009 is door de vereniging onderzoek ingesteld naar de behandeling van scoliosepatiënten in ziekenhuizen. Daarover is in oktober 2009 gerapporteerd (Rapport behandeling scoliosepatiënten ziekenhuizen 2008). Dit rapport geeft een inventarisatie van de behandeling van scoliosepatiënten en aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit. De kwaliteitscriteria geven een aanzet tot realisatie van de aanbevelingen uit dat rapport.

De vereniging streeft er naar om begin 2011 gegevens van ziekenhuizen te verzamelen en op de website ter beschikking te stellen. Ziekenhuisgegevens kunnen dan worden vergeleken met de kwaliteitscriteria.

Bron: scoliose.nl

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl