Niet opdagen, dan wel betalen

Patiënten die niet komen opdagen bij een ziekenhuisafspraak moeten de portemonnee trekken. Minister Hoogervorst overweegt dit omdat andere patiënten hierdoor langer moeten wachten.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Op verzoek van de Minister van VWS heeft het CTG in zijn vergadering van 19 april een wegblijftarief voor ziekenhuizen vastgesteld. Ziekenhuizen mogen dit tarief declareren aan patiënten die niet op komen dagen op hun afspraak. Wanneer patiënten zonder opgaaf van redenen afspraken niet nakomen, hadden er in diezelfde tijd andere patiënten geholpen kunnen worden. Het doel van het tarief is dus het tegengaan van verzuim.

Het tarief is vastgesteld op € 20,- en kan vanaf 1 mei 2004 in rekening worden gebracht wanneer een patiënt een gemaakte afspraak niet nakomt. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: – de patiënt heeft de afspraak niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van te voren) afgezegd; – de patiënt moet op de hoogte zijn van deze regeling. Gezien de tweede voorwaarde, moet de zorginstelling de patiënt dus van te voren informeren dat er € 20,- in rekening zal worden gebracht als de patiënt niet komt.

De opbrengsten van het tarief kunnen de kosten dekken van de planning en voorbereiding van de afspraak en de declaratie van het wegblijftarief. Ziekenhuizen mogen deze opbrengsten behouden als aanvulling op hun budget. Overigens is declaratie van het tarief niet verplicht: ziekenhuizen mogen zelf bepalen of zij het tarief in rekening brengen of niet. De verwachting is dat van het bestaan van het tarief een grote preventieve werking zal uitgaan.

Bron: CTG

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl