Nederlandse huisarts efficiënter + reactie Hoogervorst

De Nederlandse huisartsen zijn de afgelopen 14 jaar veel efficiënter gaan werken. Dit blijkt uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk, waarvan de resultaten vandaag worden aangeboden aan minister Hoogervorst van VWS.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

In 2001 zagen huisartsen meer patiënten in minder tijd. Ook legden zij minder huisbezoeken af en hadden zij vaker telefonisch contact met hun patiënten dan in 1987. Een gemiddelde praktijk handelde 97% van de contacten met patiënten af zonder door te verwijzen naar een medisch specialist. Negentig procent van de patiënten was tevreden over de door hun huisarts geleverde zorg, maar ongeveer een kwart van de patiënten plaatst wel kanttekeningen bij de manier waarop hun huisarts de praktijk heeft georganiseerd. Zo willen zij dat er meer rekening wordt gehouden met hun privacy bij de inrichting van de praktijkruimte. Daarnaast willen zij sneller bij hun huisarts op het spreekuur terecht kunnen, korter wachten in de wachtkamer en moet hun huisarts telefonisch beter bereikbaar zijn. Tijdens de studie is er op gedetailleerde schaal gekeken naar de huisartsgeneeskundige zorg op het niveau van de individuele, zorgvuldig geanonimiseerde patiënt. Hiervoor zijn door Nivel, in samenwerking met het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg, enquLtes afgenomen in 104 huisartspraktijken. De zes deelrapporten van de Tweede Nationale studie en hun samenvattingen, zijn te downloaden via de website van Nivel: – link – Reaktie Hoogervorst

HoogervorstIn een reactie benadrukte minister Hoogervorst het belang van een doelmatige aanpak in de huisartsenzorg. “Want als ik kijk naar de voorspellingen over het dreigende tekort aan huisartsen, dan kunnen we het ons niet veroorloven om niet allemaal met de grootste efficiency te werken.” In dit verband verwees de minister bijvoorbeeld naar de komst van de ‘physician assistent’, waardoor een huisarts meer patiënten kan behandelen en de patiënten tevredener zijn over de behandeling. Hoogervorst maakte van de gelegenheid gebruik om zijn no claim-plannen aan te stippen. “Mijn plannen voor een no claim-systeem, dat mensen beloont die zuinig met de zorg omgaan, omvatten dus óók de huisarts. Wel in gematigde vorm trouwens, want de kosten van de huisarts tellen maar voor 25 procent mee in de no claim-teruggaaf.” Bron: VWS

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl