Nederlanders tevreden over fysiotherapeut

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts. Ouderen en mensen met een goede gezondheid geven hun huisarts doorgaans een zes of hoger als rapportcijfer. Ook over de andere zorgverleners – specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten – bestaat algemene tevredenheid. Hun gemiddeld rapportcijfer varieerde tussen de 7,5 en 7,9.

Ouderen tevreden over huisarts

In 2011 had 72 procent van de Nederlandse bevolking contact met de huisarts in de 12 maanden voorafgaand aan de gezondheidsenquête . Van deze groep gaf ruim 96 procent de huisarts een 6 of hoger als rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer voor de huisarts van zowel mannen als vrouwen was 7,7. Ouderen zijn daarbij relatief positiever in hun oordeel dan jongeren van 20 tot 30 jaar.

Tevredenheid over huisarts, naar leeftijd en geslacht patiënt, 2011
Tevredenheid over huisarts, naar leeftijd en geslacht patiënt, 2011

Gezonde mensen tevredener

Gezonde patiënten zijn positiever over de huisarts dan degenen die hun gezondheidstoestand als minder dan goed beoordelen. Uit die laatste groep gaf 93 procent van de mannen hun huisarts een zes of hoger als rapportcijfer, tegen 98 procent van de mannen die hun gezondheid als zeer goed beoordeelden. Het verschil bij vrouwen was iets kleiner. Mannen en vrouwen gaven de huisarts even vaak een voldoende.

Tevredenheid met huisarts naar ervaren gezondheid, 2011
Tevredenheid met huisarts naar ervaren gezondheid, 2011

Ook tevreden over specialist, tandarts en fysiotherapeut

Nederlanders zijn over het algemeen ook tevreden met andere zorgverleners zoals specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten. Mannen zijn daarbij iets positiever over specialisten – gemiddeld een 7,9 – dan vrouwen, die op een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 uitkomen. Ook over de tandarts en fysiotherapeut is men tevreden. Het gemiddelde rapportcijfer voor de tandarts en fysiotherapeut van zowel mannen als vrouwen bedroeg 7,9.

Gemiddeld rapportcijfer zorgverleners, 2011
Gemiddeld rapportcijfer zorgverleners, 2011

Bron: Kim Knoops cbs.nl

Overige bronnen:

bezoek fysiovacature.nl

29 REACTIES

  1. Een 7,9 dus zeer ruim voldoende, maar nog niet eens goed. Ik zou zelf niet zo tevreden zijn met zo een rapportcijfer, temeer daar we over een belangrijk thema als gezondheid spreken. Laten we ons dus nu niet te snel op de borst slaan. Het is ook slechts een gemiddelde en zegt niet zo veel dus. Als er uitschieters naar boven zijn, zijn die er dus ook naar beneden en dat is dan best wel ernstig.

Comments are closed.