Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

De gezondheidszorg is in de toekomst gericht op het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving. De eigen regie en veerkracht van het individu staan hierbij centraal.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut
Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren
Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Deze visie op gezondheid en zorg – niet de ziekte staat centraal maar het functioneren – heeft ook gevolgen voor de zorgprofessionals. Iedere toekomstige zorgprofessional beschikt – naast vakkennis – over een aantal generalistische bekwaamheden die bijdragen aan het bevorderen en het herstellen van het functioneren. Professionals zullen samenwerken in teams die met elkaar beschikken over alle bekwaamheden die nodig zijn. De teams kunnen wisselend van samenstelling zijn, afhankelijk van wat op dat moment nodig is aan zorg. Dat staat in het advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, dat op 10 april 2015 is uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van het advies is een printversie beschikbaar.
Bron: Zorginstituut Nederland

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl