VvAA

Al jarenlang vormt voor veel eerstelijns fysiotherapeuten een percentage van de omzet die de medewerker realiseert de grondslag: het ‘bruto-brutoloon’ of ‘all-in-loon’. Daarvan worden eerst alle loonkosten (bijvoorbeeld sociale premies) afgetrokken, een bijzondere tussenstap. Van het brutoloon dat resteert, houdt de werkgever loonbelasting en premies volksverzekeringen in. De werknemer ontvangt het nettoloon, zonder vakantiegeld en doorbetaalde vakantiedagen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Historisch residu

Paramedici werkten vroeger langdurig als zzp’er in de praktijk van een collega. De zzp’er kreeg een percentage van de omzet die hij realiseerde. Volgens de toenmalige BVG (nu UWV) ook onder gezag van de praktijkhouder en dus in dienstverband, met enorme navorderingen van sociale premies, en daarmee faillissementen, tot gevolg. De beroepsgroep koos toen om de voormalig zzp’er op te nemen in de maatschap of een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Cao kwam en verdween

De beloning in de arbeidsovereenkomst bleef erg lijken op die bij de zzp’ers. Dit kwam zelfs terecht in de cao (tot 2004) en werd daarmee werd het all-in-loon de norm. Daarna ontstonden er steeds meer varianten en slordigheden. Vakantiedagen en -geld werden bijvoorbeeld steeds vaker niet expliciet genoemd en er ontstond discussie over de legitimiteit van het verrekenen van de loonkosten.

Doe nu de risicoscan verloning fysiotherapie
Bent u fysiotherapeut met een eigen praktijk? En betaalt u een variabel all-in-loon aan uw werknemers? Dat kan (grote) financiële risico’s met zich meebrengen. Hoe staat het met uw risico? Dat kunt u nu snel en simpel achterhalen: met de risicoscan verloning.

Naar een transparant systeem

De Werkgeversvereniging fysiotherapie (WVF) en salarisverwerkende dienstverleners, willen duidelijkheid. Variabele beloning blijft mogelijk. Maar het brutoloon moet dírect voortkomen uit een percentage van de omzet die de werknemer realiseert. Zonder verrekening van loonkosten. Met een juiste herrekening van het percentage ontvangt de werknemer hetzelfde salaris, maar is niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld de hoogte van de ziekteverzuimpremies.

Omzetten arbeidsovereenkomst?

Werkt u met een variabele beloning? Zorg er dan voor de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden helder is. Zijn ze actueel, welke risico’s loopt u? Eenzijdig aanpassen is geen optie. Als de hoogte van het salaris ongewijzigd blijft en de stabiliteit en het risico verbeteren, dan is het goed uit te leggen aan uw medewerkers.

Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen

Erik van Dam is senior adviseur kennismanagement en netwerken bij VvAA Groep B.V. Meer informatie: neem contact op met de paramedisch adviseur van VvAA (030 247 45 15 en paramedici@vvaa.nl).

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl