Is MRI na knieletsel wel zinvol?

Patiënten met aanhoudende knieklachten na een blessure of ongeluk krijgen steeds vaker een MRI. De vraag is of dit wel zinvol is. Onderzoekers van Erasmus MC in Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) willen die vraag beantwoorden met behulp van een grootschalig onderzoek. Zij ontvangen hiervoor een subsidie van ruim 600.000 euro van ZonMW.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

“Huisartsen mogen sinds enige tijd zelf MRI-scans aanvragen. Dat gebeurt nu veel bij patiënten met knieklachten die zijn ontstaan na een blessure of een ongeluk. Het is op zich begrijpelijk dat dit gebeurt, omdat het deze patiënten wellicht het gevoel geeft dat de uitkomst van zo’n scan wat meer grip geeft op de behandeling van de knieklachten. De toegevoegde waarde ervan op de behandeling is echter nooit bewezen, terwijl de kosten van dergelijke scans aanzienlijk zijn”, licht Pim Luijsterburg, epidemioloog van de afdeling Huisartsgeneeskunde van Erasmus MC, het onderzoek toe. Mondige patiënten vragen steeds vaker om een MRI-scan om knieschade op te sporen. De huisarts vraagt deze scan aan in een regulier ziekenhuis of een commercieel onderzoekscentrum en verzekeraars vergoeden die nu meestal. Gezien de enorme stijging van de zorgkosten is het echter belangrijk om kritisch te kijken naar het nut van dergelijke MRI-scans.

Aan het onderzoek zullen ruim 500 patiënten tussen de 18 en 45 jaar mee gaan doen. Zij worden willekeurig in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt een MRI-scan van de knie, de andere niet. Na 3, 6, 9 en 12 maanden worden onder meer het dagelijks functioneren en de gemaakte zorgkosten gemeten. LUMC-radioloog Monique Reijnierse: “We willen zo in kaart brengen in welke gevallen het wel en in welke gevallen het niet zinvol is om een MRI-scan te maken. Hiermee hopen we duidelijke richtlijnen voor de huisarts te kunnen opstellen. Patiënten voor wie dit eigenlijk niet zinvol zou zijn, hoeven dan niet langer onnodig een MRI-scan te ondergaan en de kosten zouden worden bespaard.”

Bron: Erasmus MC

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

3 REACTIES

 1. Ik zou me voor kunnen stellen dat er zeer duidelijke criteria zijn op te stellen waaraan de blessure en de knie van de patient moeten voldoen wil de aanvraag voor een MRI gedaan worden.
  Vragen naar aard van het trauma, de beperkingen van de knie en de participaties van patient kunnen naar mijn idee sterk richting gevend zijn.
  Ik zou alleen veel liever zien dat de fysiotherapeut de professional zou mogen zijn die de MRI aanvraag zou mogen doen.
  Ik zie mezelf als fysiotherapeut veel meer de specialist op het gebied van bewegen dan de huisarts.Zeker de fysiotherapeut die middels echografie in de knie heeft kunnen kijken en gezien heeft dat er sprake is van intra articulair lijden.Het KNGF zou zich toch warm maken voor het door kunnen verwijzen naar de orthopeed door de fysiotherapeut en het aan kunnen vragen van Rontgenonderzoek en MRI onderzoek?? Ik hoor daar jammer genoeg niets meer van.
  Ik ben benieuwd naar de mening van collegae.

 2. Hoi Ruud,

  Ik ben het met je eens of de HA wel de juiste persoon is om voor veel blessures zelf een keus te moeten maken of een MRI zinvol is. Ook ik ben van mening dat een geoefend fysiotherapeut veel beter is in het diagnosticeren van intra-articulair lijden (zelfs zonder echografie) dan 90% van de huisartsen. Voorwaarde hiervoor wel is dat je voldoende werkzaam bent in de klachtenregio waar het om gaat.
  Een therapeut in de ouderenzorg die nooit een knie ziet, vertrouw ik niet meer dan een huisarts, terwijl ik voor menig sportfysiotherapeut (of soortgelijk) mijn hand in het vuur durf te steken.
  Dit is ook meteen waar de schoen wringt voor onze beroepsgroep ..Niet elke fysiotherapeut heeft de kennis in huis om een gedegen knie/schouder/enkel/etc onderzoek uit te voeren om op basis daarvan te zeggen dat een MRI/x-foto/CT is geindiceerd. Van een huisarts mag je echter verwachten dat hij qua algemene kennis voldoende in huis heeft om de ergste rode vlaggen te herkennen en op basis daarvan door te verwijzen naar de specialist. De rest komt over het algemeen toch bij ons terecht, waar wij er tijdens ons onderzoek de overige gevallen uit kunnen halen. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een HA op basis van dat advies niet alsnog besluit om extra beeldvorming aan te vragen.

  Mede daarom zie ik liever de huisarts als tussenpersoon waarbij de fysiotherapeut een leidende, maar adviserende rol blijft houden.

  Groeten!

 3. Beste collegae,

  De fysiotherapeut wordt geacht de deskundige te zijn op grond van het menselijk bewegen in relatie tot afwijkende functies, activiteiten en participatie.
  Bij deskundigheid behoort uitaard diagnostiek en daarbij het evt. aanvragen van nader onderzoek door derden.
  De huidige gang van zaken m.b.t. het aanvragen van diagnsotiek in, laat ik maar zeggen, de tweede lijn berust nu exclusief bij de huisarts.
  Dat betreft zovwel het doorverwijzen naar een medisch specialist, als het aanvragen van X ray, MRI, etc.
  Daarmee wordt verondersteld dat die exclusieve bevoegdheid van de huisarts overeenkomt met zijn of haar deskundigheid.
  Daar zou ik graag onderzoek naar zien.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

Comments are closed.