Ben de Berg
Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

Al sinds 1981 is Ben de Berg, praktijkeigenaar Actief Fysiotherapie, werkzaam als fysiotherapeut. Als een echte ras Rotterdammer (geboren en getogen in Rotterdam) heeft Ben de Berg zijn eigen fysiopraktijk dan ook in Rotterdam opgericht. Inmiddels bestaat de praktijk uit  5 locaties, 7 maten en 8 medewerkers. Van 2000 tot 2009 is hij zelf betrokken geweest als voorzitter in het bestuur van de FWV, toenmalige WVF. Hij hoopt dat het huidige WVF leert van de fouten die toen zijn gemaakt bij het vormen van een nieuwe CAO, dit zal de beroepsgroep veel goed doen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Onrust in onze beroepsgroep

“Er is in de loop der jaren heel veel veranderd binnen onze beroepsgroep. Zowel in positieve als negatieve vorm. Wat vaststaat is dat er meer onduidelijkheid is ontstaan waar je als praktijkeigenaar en als fysiotherapeut aan toe bent. Het zegt veel dat bijvoorbeeld de Actiegroep Fysiotherapie in relatief korte tijd heel veel aanhang heeft weten te krijgen. Er heerst onrust: te veel administratieve lasten, geen duidelijke richtlijnen voor arbeidscontracten en voorwaarden en weinig houvast welke kanten zorgverzekeraars op willen gaan. De beroepsgroep heeft naar mijn idee vooral behoefte aan duidelijkheid op elk vlak.”

Tijd voor vernieuwing, verandering & verjonging

“Ik ben naast praktijkeigenaar en sportfysiotherapeut ook gedurende mijn carrière betrokken geweest bij verschillende verenigingen en instanties binnen de fysiotherapie. Zo ben ik op dit moment nog aspirant bestuurslid bij SPF (Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten) en ben ik ook lange tijd werkzaam geweest bij de FWV (voormalig WVF) als voorzitter.

Overigens heb ik er bewust voor gekozen om bij de (her)oprichting van de werkgeversvereniging niet weer toe te treden tot het bestuur. Wij hebben onze kans gehad. Het is tijd voor vernieuwing, verandering en verjonging. In mijn tijd hebben wij tot 2 keer toe geprobeerd om tot een nieuwe CAO te komen, waarbij het op het nippertje toch uiteindelijk niet is doorgegaan. Wij wilden teveel vastleggen, te grote stappen nemen. Het wordt dan onoverzichtelijk, daarmee slaat de angst toe en dan krijg je weerstand. Ik voelde mij daarom niet geroepen om weer toe te treden.”

Goede afspraken tussen werkgevers & werknemers

“Vorig jaar ben ik wel weer lid geworden van de WVF. Ik vind het namelijk nog steeds heel belangrijk dat er goede afspraken komen tussen werkgevers en werknemers. Dit gaat veel rust en houvast geven in praktijken. Er is nu veel te veel verschil in beloningen. Sommige medewerkers worden veel te slecht beloond voor een HBO afgestudeerde, anderen zitten juist eigenlijk veel te hoog. Beide kanten kan een praktijk in de problemen brengen. Als medewerkers zich ondergewaardeerd voelen uit dit zich vaak in de uitvoer van hun werk, hier krijgt een praktijkeigenaar uiteindelijk last van. Als een medewerker echter teveel betaald krijgt, kan de praktijk in financiële problemen komen, dit is voor niemand wenselijk. Een CAO geeft daar richtlijnen in.”

Landelijke basisafspraken

Er heerst bij werkgevers in de fysiotherapie een misplaatste angst dat wanneer zij lid worden van de WVF zij straks met een CAO komen te zitten waar zij niet achter staan. Ik kan mij deze angst voorstellen, maar deze is niet terecht. Het is niet voor niets dat bij vorige pogingen om tot een CAO te komen, dit uiteindelijk niet is gelukt. De fout die wij in het verleden hebben gemaakt is dat wij veel te veel wilden vastleggen in de CAO, waardoor er geen ruimte was voor diversiteit. In het huidige fysio-landschap is dit ondenkbaar. Het huidige bestuur heeft ook geleerd van onze ‘fouten’ uit het verleden. Naar mijn idee zullen er nu meer basisafspraken/richtlijnen komen, waarbij praktijken nog steeds genoeg ruimte houden voor eigen inbreng.”

Benchmarken

“De nieuwe WVF moet naar mijn idee naast de CAO ook andere specifieke werkgeverszaken aandacht geven. Hiermee bind je ook direct je leden. Zij kunnen ook als er uiteindelijk geen nieuwe CAO komt een rol spelen in voorbeelden en richtlijnen voor het opstellen van arbeidsvoorwaarden en contracten. Nu laat elke praktijkeigenaar afzonderlijk zijn contracten controleren door een jurist. Het zou fijn zijn als dit al is dichtgetimmerd door de WVF. Ook denk ik dat de WVF een belangrijke rol kan spelen in het benchmarken tussen verschillende soortgelijke praktijken. Het helpt ook als de WVF faciliteert in het bij elkaar brengen van werkgevers, zodat je elkaar als sparringpartner kunt gebruiken. Grote praktijken weten elkaar vaak wel te vinden, maar kleine praktijken vallen meestal een beetje tussen wal en het schip.” 

Verbeterpunten WVF

“De WVF is nu op de goede weg door haar leden actief te vragen naar hun mening. Zij organiseren al ledenvergaderingen, alleen de communicatie eromheen mag van mij nog wel wat meer. Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe ver is de WVF in de plannen? Ik zou het fijn vinden om middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden te worden. Ik vond het bijvoorbeeld zelfs lastig om te vinden waar ik nu lid kon worden.

Ook webinars en bijvoorbeeld workshops over bepaalde onderwerpen kan veel duidelijkheid geven. Wat wij in het verleden zelf hebben gedaan is het land door reizen en verschillende bijeenkomsten organiseren. Ook werden onze leden als klankbord gebruikt. Dit zijn activiteiten die goed gewaardeerd werden door de leden. Hier kan de WVF nog in groeien, maar daar heb je ook genoeg ledenaantallen voor nodig.”

Koppeling KNGF

“Voor het krijgen van meer ledenaantallen en daarmee draagvlak is een automatische koppeling zeker goed. Naast draagvlak is de koppeling ook goed om heldere afspraken te krijgen tussen het KNGF en de WVF. Wie doet wat? En gebruik te maken van elkaars communicatiekanalen. Ik ben dan ook zeker een voorstander van de koppeling. 29 juni zal ik digitaal mijn stem uitbrengen. Ik roep verder ook andere werkgevers en werknemers op om te stemmen voor de koppeling. WVF  is er voor eerlijke afspraken tussen werkgevers en werknemers, dat is in het belang van iedereen.”

Auteur: Kirsten Baane, FysioPromotor

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
BRONWVF
Vorig artikelMeer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering
Volgend artikelNaar een normalere beloning in de eerstelijns fysiotherapie