‘Minder zorgtaken en meer coaching door fysiotherapeuten’

Op 18 januari heeft prof. dr. Cindy Veenhof, docent Fysiotherapie aan Hogeschool Utrecht, haar oratie uitgesproken ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar Fysiotherapiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In haar oratie schetst zij een verschuiving in de gezondheidszorg: de patiënt komt steeds meer centraal te staan. Patiënten nemen meer verantwoordelijkheid en willen meer grip houden op hun leven, hun gezondheid en de zorg die ze nodig hebben. Daarom wordt het ondersteunen van zelfredzaamheid belangrijker.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De verschuiving naar een grotere zelfredzaamheid van patiënten heeft gevolgen voor de werkzaamheden van zorgprofessionals, inclusief fysiotherapeuten, aldus Cindy Veenhof. Zij zullen minder zorgtaken gaan uitvoeren en in plaats daarvan patiënten meer ondersteunen en coachen bij het omgaan met hun ziekte en bij het organiseren van de benodigde zorg.

Integratie van eHealth in de fysiotherapie

Een deel van de face-to-face behandelingen door fysiotherapeuten zal in de toekomst vervangen worden door behandelingen die de patiënt thuis uitvoert op een zelfgekozen moment. Fysiotherapeuten hebben een breed palet aan interventies nodig om hun patiënten daarin te kunnen begeleiden. eHealth kan ingezet worden voor die ondersteuning. Dat is dan ook een van de doelen van Veenhofs leerstoel: er wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van eHealth, zowel aanvullend aan de fysiotherapie als (deels) ter vervanging van fysiotherapeutische behandelingen.

Fysieke zelfredzaamheid rond ziekenhuisopname

Het merendeel van de patiënten die in het ziekenhuis belanden, wil zo snel mogelijk weer naar huis. Of dat kan, hangt af van de fysieke zelfredzaamheid van de patiënt. Het is aan de zorgverleners om patiënten hierin optimaal te ondersteunen, aldus Veenhof. Het functionele herstel van de patiënt tijdens de ziekenhuisopname moet daartoe geoptimaliseerd worden. Voor bepaalde patiënten is het belangrijk om fysiek zo sterk mogelijk te worden voorafgaand aan de ziekenhuisopname. Fysiotherapeuten hebben hierin een coachende rol.

Project UMC Utrecht in Beweging

Binnen de leerstoel Fysiotherapiewetenschap staan de fysieke fitheid en zelfredzaamheid centraal. In het najaar van 2015 is daarom gestart met het project UMC Utrecht in Beweging. Dat heeft twee doelen. Ten eerste de fysieke fitheid en het fysieke functioneren van patiënten in de hele keten meer aandacht te geven. En ten tweede om bewegen en trainen te integreren in de zorg; zowel voor, tijdens, als na opname in het ziekenhuis. Fysiotherapeuten kunnen daaraan bijdragen door hun expertise zichtbaar te maken en samen te werken met zorgverleners in de hele zorgketen, zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijnszorg (gezondheidszorg waarvoor geen doorverwijzing nodig is), om daarmee de benodigde cultuuromslag in het ziekenhuis te helpen realiseren, concludeert Veenhof.

Bron: HU

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl