Met name zorg van de fysiotherapeut wordt uitgesteld of gemeden

43% van de deelnemers aan een meldactie van patiëntenfederatie NPCF naar bezuinigingen in de zorg, heeft weleens zorg uitgesteld of zelfs gemeden. Belangrijkste redenen die hiervoor worden genoemd, zijn ‘Ik kon het niet betalen’ (42%) en ‘het eigen risico is verhoogd naar 350 euro’ (39%). Een kwart van de mensen geeft aan dat hierdoor de gezondheid onnodig snel achteruit ging, en in 9% ging de gezondheid volgens patiënten zelfs onherstelbaar achteruit. Patiëntenfederatie NPCF vindt de resultaten uitermate zorgelijk.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Diagram uit onderzoek NPCF

Doordat ik geen bijvoeding heb gebruikt omdat ik mijn eigen risico niet kan betalen, ben ik zieker en zwakker geworden met gevolg dat ik nu extra kwalen erbij heb gekregen

Aan de meldactie deden zo’n 12.000 mensen mee. Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF, had wel verwacht dat er sprake zou zijn van uitstellen of zelfs mijden van zorg, maar is onaangenaam verrast. “Ik ben er met name van geschrokken hoeveel mensen aangeven dat hun gezondheid onnodig snel achteruit ging. Bij sommige deelnemers zelfs onherstelbaar. Je leest ook uit de verhalen dat mensen soms enorm in de knel zitten. Ze weten dat ze eigenlijk zorg nodig hebben, maar door de hoge kosten zien ze geen mogelijkheid. Soms met alle gevolgen van dien.”

Heb al 15 jaar schouderklachten. Kan niet normaal in bed liggen. Nu is een operatie nodig zonder zekerheid of dit tot acceptabel herstel kan leiden. Ik zal daardoor niet kunnen solliciteren en dus geen kans maken op een baan.

Ik heb gescheurde enkelbanden gehad en had recht op slechts 9 behandelingen door de fysiotherapeut. Maar m’n werkgever stond inmiddels in m’n nek te hijgen. Ben te snel m’n enkel te zwaar gaan belasten waardoor ik er veel langer last van heb.

Uit de meldingen blijkt ook dat mensen zorg uitstellen omdat ze dan niet kunnen solliciteren, of omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Wilna Wind: “Mensen zitten dan in een uiterst moeilijke situatie. Ze hebben gezondheidsproblemen die opgelost moeten worden, maar zijn ook bang om te sneuvelen in een reorganisatie die gaande is. Of ze zijn bang dat ze niet aan het werk komen.”

Door hoogte van eigen risico en ontvangen van minder vergoeding voor tandarts zorg ben ik niet in staat nodige behandeling aan prothese gebit te laten doen. Hierdoor had ik voortdurend klachten van pijn, niet alles eten, onduidelijk praten, moe door ontsteking in kaakbot.

Dit jaar is het eigen risico met 120 euro verhoogd naar 350 euro. Dit wordt vaak als reden genoemd voor het uitstellen of mijden van zorg. Deelnemers geven aan dat ze later andere en/of duurdere zorg nodig hadden. “Behalve de gevolgen die het voor deze mensen zelf heeft, kan het dus zijn dat we per saldo duurder uit zijn met elkaar. Het lijkt me goed om dat eens heel helder in beeld te brengen,” zegt Wilna Wind.

Met name zorg van de fysiotherapeut (43%) wordt uitgesteld of gemeden. Ook zijn deelnemers terughoudend met medicijnengebruik (32%). Mensen geven aan niet (meteen) naar de specialist (28%) of huisarts (26%) te zijn gegaan terwijl dat wel wenselijk was.

Ook uit onderzoek dat TNS NIPO deed onder artsen en patiënten blijkt vandaag dat mensen zorg mijden vanwege het verhoogde eigen risico. Ook toont het onderzoek aan dat de helft van de chronisch zieken de kosten voor de zorg niet meer kunnen opbrengen.

Bron: NPCF

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

3 REACTIES

  1. Beste mensen,

    Daarom heeft is Fysio Optimaal Verzekerd ontwikkeld (E 14,21 premie per maand, E 1000,00 fysiotherapie verzekerd.)We kunnen niet, we moeten uit de rol van sec zorgverlener stappen. Fysiotherapie wordt in december verkocht! Informeer komende maanden je doelgroep over goede en betaalbare polissen.

    Robert Versteegh, Fys’Optima.

  2. Het grote probleem bij deze ontwikkeling is dat het KNGF al jaren verzuimt bij zijn einde-jaars publiekscampagnes de bevolking in te lichten over het feit dat het overgrote deel van de behandelingen (en dat zijn tenminste de eerste 20) NIET in het basispakket zitten en dus NIET onder het eigen risico vallen.
    Wèl jolige posters met polispluimen (die door vrijwel niemand worden begrepen) maar nog steeds geen simpele door iedereen te begrijpen informatie.
    Waar ligt dat toch aan?

Reacties zijn gesloten.