Kinderen die meer lichaamsbeweging krijgen lijken beter te presteren op school. Dit suggereert een onderzoek dat deze week is gepubliceerd.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Het is al langer bekend dat het goed is voor kinderen om een sport te beoefenen en om tijdens de schoolpauzes buiten te kunnen spelen, maar of het ook een positieve invloed heeft op de schoolprestaties is een onderwerp van discussie – zeker nu steeds meer scholen de tijd die kinderen kunnen besteden aan gym en lichamelijke activiteiten verminderen om zo meer tijd over te houden voor schoolwerk.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt maar net hoe belangrijk het is dat kinderen genoeg lichamelijke beweging krijgen.
Het is duidelijk wat de belangen zijn van lichamelijke beweging op de lange termijn, en dit is nog een extra goede reden om ervoor te zorgen dat de scholen ervoor zorgdragen dat er genoeg tijd vrij wordt gemaakt voor lichamelijke beweging tijdens schooldagen. Aldus Sandy Slater, afgestuurd in Chicago en gespecialiseerd in ‘Recess and physical education’.

Amika Singh is een van de onderzoekers die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Volgens haar betekent de uitkomst van het onderzoek dat scholen evenveel aandacht zouden moeten geven aan lichamelijke beweging als aan schoolwerk. Ook ouders zullen deze gedachtegang over moeten nemen.

Zelfs met kleine aanpassingen van een schooldag maak je al een verschil. Zoals af en toe even opstaan en bewegen in de klas, of op de fiets naar school in plaats van met de auto. Elke vorm van lichaamsbeweging is positief, je hoeft niet alleen te denken aan de gymlessen, aldus Singh.

Singh en haar collega’s hebben gekeken naar 14 onderzoeken waarin van kinderen de mate van lichamelijke beweging werd vergeleken in verhouding tot hun cijfers op school.

Er was sprake van twee soorten onderzoeken.
In 10 observationele onderzoeken werden ouders, leerkrachten of leerlingen ondervraagd over hoe actief de leerlingen waren en vervolgens werden de leerlingen een bepaalde periode gevolgd om te kijken hoe zij presteerden op school.
In de overige 4 onderzoeken waren er 2 onderzoeksgroepen, waarvan de ene onderzoeksgroep extra tijd kreeg voor lichamelijke beweging  en deze werd vergeleken met een controlegroep waarin de kinderen geen extra lichamelijke bewegingen hadden gekregen.

Onderzoeken waarin enkel werd gevraagd of de kinderen aan sportbeoefening deden gaven geen relatie tussen sportbeoefening en schoolprestaties.
Echter wanneer onderzoekers vroegen hoeveel tijd leerlingen besteden aan lichamelijke beweging kwam naar voren dat kinderen die meer tijd besteden aan lichamelijke beweging betere prestaties leveren op school.

Drie van de vier onderzoeken waarin een interventie plaats vond waarin lichamelijke beweging op de voorgrond stond hebben aangetoond dat leerlingen die meer tijd kregen om te bewegen ook hoger scoorden op school.

Uit een onderzoek in de verenigde staten bleek dat kinderen uit groep 3 die 90 minuten extra lichaamsbeweging kregen beter scoren op zowel lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast zijn deze kinderen minder dik geworden gedurende de eerste 3 jaar na het onderzoek.

Het zou kunnen dat kinderen hun energie beter kwijt kunnen en zich daardoor beter kunnen concentreren op school.

Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat veel van de schoolkinderen in de verenigde staten niet de aanbevolen hoeveelheid dagelijkse beweging krijgen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze minimaal 2,5 uur per week gymmen en elke dag minstens 20 minuten buiten kunnen spelen.

Volgens Singh is het op dit moment duidelijk dat meer lichamelijke beweging een positieve invloed heeft op schoolprestaties, maar is het op dit moment erg moeilijk om aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen zeggen hoeveel tijd er op een dag moet vrij gemaakt worden hiervoor.
Wat nu vooral belangrijk is, is dat scholen zich bewust zijn van het belang van lichamelijke beweging en hier voortaan extra aandacht aan gaan besteden.

Ook voor ouders is het belangrijk om in te zien wat het belang is van lichamelijke beweging op de leerprestaties van hun kind en dit duidelijk te maken aan de scholen.

Bron: Reuters

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl