Kwetsbare ouderen gebaat bij therapie van geriatriefysiotherapeut

Bij kwetsbare ouderen is er vaak sprake van meerdere problemen. Lichamelijke klachten leiden vaak tot een gebrek aan initiatief en eenzaamheid, waardoor weer nieuwe klachten ontstaan. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg.
De Vries keek of een persoonlijke benadering door een geriatriefysiotherapeut (de zogeheten coach2move aanpak) beter werkt met minder behandelingen, vergeleken met reguliere fysiotherapie. Bij de Coach2Move aanpak worden de problemen in  kaart gebracht, waarna met de oudere een plan van aanpak wordt opgesteld om zelf weer lichamelijk actief te worden.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

ouderen

De ouderen in de Coach2Move groep waren zes maanden na de start van de interventie lichamelijk actiever (matig tot hoog intensief) en minder kwetsbaar dan ouderen die behandeld waren met reguliere fysiotherapie. Het aantal valincidenten was gelijk, maar de gemiddelde totale zorgkosten en het aantal ernstige incidenten waren lager in de Coach2Move groep.

Over de promovendus

Nienke de Vries-Farrouh (1981) studeerde bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde in 2003 haar diploma. In 2006 behaalde ze daarnaast haar diploma fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen. Bovenstaand onderzoek voerde ze uit op de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut RIHS. Op dit moment is Nienke werkzaam als postdoc-onderzoeker bij de afdeling Neurologie (Parkinson Centrum Nijmegen) van het Radboudumc.

Bron: Radboudumc

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl