Koers-voorstellen verenigingsdemocratie

De voorstellen van de commissie koers om de verenigingsdemocratie te vergroten zijn goed gevallen in de regio. De commissie bepleit een systeem waarbij leden gebruik kunnen maken van het recht van initiatief. Een klein aantal leden kan daarmee een ledenraadpleging laten uitschrijven of onderwerpen toevoegen aan de agenda van de Algemene Vergadering.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

In het huidige systeem kunnen minderheidsstemmen door de getrapte opbouw van de vereniging formeel niet doordringen tot de Algemene Vergadering. Alleen voorstellen die op een meerderheid kunnen rekenen in de regio klinken door in de AV. Dat geeft echter geen reëel beeld van de gedachten die in het hele land kunnen leven. De voorstellen van de commissie Koers bieden uitkomst, dat vinden ook de leden in de regio. Minimaal tien procent van de leden van een RGF kunnen de wens aangeven beleidsmatige onderwerpen toe te voegen aan de AV-aganda of een ledenraadpleging uit te schrijven. Als die wens bij minimaal drie RGF’s leeft, dan is het bestuur gehouden hieraan gehoor te geven, zo stelt de Commissie Koers voor. De voorstellen zijn op 7 april jongstleden in de beleidscyclus besproken. Het Algemeen Bestuur beraadt zich nog op de definitieve voorstellen die aan de Algemene Vergadering zullen worden gedaan. In ieder geval zullen dan ook de bijbehorende statuten en reglementswijzigingen gepresenteerd worden zodat de veranderingen dan snel kunnen worden ingevoerd. Tijdens de beleidscyclus hebben vertegenwoordigers van actiegroep Vote ook hun voorstellen kunnen presenteren, die wat betreft de onderwerpen overeenkomen met die van de commissie Koers.

Bron: KNGF

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl