KNGF en VLF praten verder over samenwerking

Na eerdere afspraken over samenwerking zijn KNGF en de Vereniging Leidinggevenden Fysiotherapie (VLF) onlangs weer om tafel gegaan om te praten over de invulling daarvan. In september vorig jaar tekenden beide verenigingen al een intentieverklaring om samen te werken en wellicht zelfs samen te gaan.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

Samenwerking heeft voordelen voor beide verenigingen. De VLF kan gebruik maken van ons netwerk en onze structuur bij het positioneren van de intramurale fysiotherapie. Voor ons bestaat de mogelijkheid om de ongeveer 4.000 intramuraal werkende fysiotherapeuten via de 110 VLF-leden beter te bereiken. Ook kunnen we het KNGF–beleid en het kwaliteitsbeleid beter afstemmen op hun wensen. Nu al werken we nauw samen met de VLF, onder meer bij de DBC’s. De samenwerking wordt steeds intensiever en breidt zich uit over meerdere onderwerpen. Daarom is structurele inbedding voor beide verenigingen gewenst om de continuïteit te waarborgen. In de intentieverklaring is wel vastgelegd dat de VLF een duidelijk herkenbare groep blijft binnen het KNGF. De besprekingen verlopen open en constructief.

Bron: KNGF

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl