Inkoopconcentratie fysiotherapeuten

Fysiotherapiepraktijken betrekken het benodigd materiaal en apparatuur bij slechts enkele grote leveranciers. Dit blijkt uit het recent uitgevoerde onderzoek onder fysiotherapiepraktijken in Nederland door Van Es Marketing Services.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

De onderzoeks-resultaten zijn in het Marketingrapport Fysiotherapeuten 2007 uiteengezet. Het rapport biedt een onafhankelijk, actueel en compleet overzicht van marktontwikkelingen, inkoopgedrag, leveranciers, distributiekanalen en mediagebruik in de branche.

Fysiotherapiepraktijken concentreren inkoop

Uit het onderzoek onder fysiotherapiepraktijken blijkt dat een gemiddelde praktijk vijf regelmatige leveranciers heeft voor behandelingsproducten, hulpmiddelen, werkplekuitrusting en werkgereedschap. Ook blijkt dat de meeste praktijken bij dezelfde leveranciers inkopen. Van de leveranciers voor behandelingsproducten en hulpmiddelen heeft de belangrijkste leverancier een geschat marktaandeel van 24 procent. Samen met de nummer twee en drie van de ranglijst van belangrijkste leveranciers wordt bijna de helft van de totaalmarkt bediend. Bij het inkopen van werkplekuitrusting en werkgereedschap is de marktdominantie van de drie belangrijkste leveranciers nog veel sterker. De leverancier nummer één in de branche heeft een marktaandeel van 56 procent. Met de marktaandelen van de nummer twee en drie wordt ruim driekwart van de markt bediend. Het belangrijkste criterium waar een leverancier aan dient te voldoen is snelle en complete levering.

Trends en ontwikkelingen
De toenemende macht van zorgverzekeraars baart fysiotherapiepraktijken zorgen. Zowel prijsonderhandelingen (inkoop van de zorgdiensten) als de pakketsamenstelling voor de consument ziet de fysiotherapeut als bedreigende factor. Daarnaast vindt er schaalvergroting plaats in de branche. In 2004 werd de vergoeding voor fysiotherapie grotendeels uit het toenmalige Ziekenfonds geschrapt, wat als gevolg had dat het percentage van de totale Nederlandse bevolking dat de fysiotherapeut bezoekt ging dalen. Verwacht wordt echter dat als gevolg van meerdere factoren de markt de komende jaren zal groeien. Allereerst zal de toenemende vergrijzing een stijging van de vraag naar zorgdiensten met zich meebrengen. Daarnaast zien we relatief nieuwe beroepsziekten zoals RSI de vraag naar fysiotherapie doen toenemen. Ook maatschappelijke problemen, zoals overgewicht en te weinig lichaamsbeweging zullen de gang naar de fysiotherapeut stimuleren. Als laatste ontwikkeling constateren we een toeneme! nde populariteit van fysiotherapieactiviteiten uit enigszins branchevreemde kanalen zoals fysiofitness en groepstherapieën. Al met al ziet de toekomst er voor fysiotherapie positief uit.

Aan het onderzoek onder fysiotherapiepraktijken hebben 200 ondernemingen deelgenomen. Het onderzoek is middels een telefonische enquête uitgevoerd in de maand mei 2007. De respondenten vallen onder de BIK-code 85142 van de Kamers van Koophandel.

Bron: Marktdata.nl
Meer informatie over het onderzoek en bestelmogelijkheden vindt u op marktdata.nl.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl