Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

Door corona is de adoptie van e-health toepassingen in een sneltreinvaart gekomen. Al jaren wordt geroepen dat e-health één van de belangrijkste zorgontwikkelingen is van dat jaar. Ook in 2021 komt e-health weer terug in alle trendrapporten. Naast dat het hoog op de agenda staat bij het ministerie van VWS, is het ook een belangrijk gespreksonderwerp bij zorgverzekeraars en binnen de beroepsverenigingen. e-Health moet onderdeel worden van het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. De tijd is rijp om samen handen en voeten te geven aan een betere inbedding van e-health in de zorg. Dit blijkt ook uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: Samen aan zet!

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Download het Intramed e-book 👈

Uit het onderzoek komt naar voren dat zorgverleners de noodzaak zien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met behulp van e-health. Op die manier krijgen cliënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van e-health bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg. De eHealth-monitor 2019 laat zien dat e-health een onmisbaar onderdeel van de zorg(verlening) is geworden.

Toepassing e-Health binnen zorgprocessen

Als we de trendrapporten mogen geloven dan ontkom je er bijna niet aan om e-health en digitalisering in de te gaan zetten in je praktijk. Gerard Boschman van Intramed is al lange tijd overtuigd van de toegevoegde waarde van e-health binnen zorgprocessen. “De digitalisering van de zorg is al een tijd gaande, maar krijgt door de coronacrisis nu meer draagvlak. Het gaat eigenlijk om twee soorten e-health toepassingen die nauw met elkaar samenhangen: de toepassing van e-health binnen het dienstverleningsproces en de toepassing van e-health binnen het zorginhoudelijk proces”, geeft Gerard aan.

Download het Intramed e-book 👈

Mede door de coronacrisis is de rol van eHealth in een stroomversnelling geraakt bij Fysiovisiq.
De praktijk maakt naast Intramed Online gebruik van MijnZorgApp en huiswerkoefeningen.nl, welke geïntegreerd zijn met Intramed. Alex: “Door de directe koppeling is het heel gebruiks- vriendelijk. Binnen Intramed zie je rechtstreeks welke oefeningen je hebt meegegeven. Alles is overzichtelijk en je kunt gemakkelijk aanpassingen doen wanneer nodig. Bovendien heb ik het idee dat mensen trouwer zijn met oefenen dan voorheen. Onder andere doordat de app ze ondersteunt bij het oefenen en ook automatisch reminders stuurt.”

 

Alex van Bruksvoort en Dick Bouwman, Praktijkhouders Fysiovisiq

e-Health binnen het dienstverleningsproces

Gerard “Bij het toepassen van e-health binnen het dienstverleningsproces staat de cliënt centraal. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van de klantbeleving , het klantcontact en de klanttevredenheid. Klantinteractie vindt steeds meer datagedreven en gepersonaliseerd plaats. Dit vraagt aanpassingen in de organisatie en processen. Er worden hiervoor verschillende digitale middelen ingezet zoals mobiele apps, website, e-mail, social media, live chat en videobellen.”

Download het Intramed e-book 👈

toepassen van e-health binnen het zorginhoudelijk proces

Gerard “De adoptie van e-health toepassingen binnen het zorginhoudelijk proces gaat minder hard, omdat dit de essentie van onze zorg raakt. Als fysiotherapeut ben je gewend om cliënten fysiek te behandelen. Door e-health toe te passen in het zorginhoudelijk proces is er een andere kijk op het toepassen van zorg nodig. Tot voor kort was de urgentie om te werken met e-health oplossingen er nog niet. Echter daar is door de coronacrisis nu in een zeer korte periode massaal verandering in gekomen. Wat ‘nieuw’ is voor de meeste therapeuten, is gelukkig niet ‘nieuw’ voor ons! De e-health oplossingen zijn al beschikbaar. ’Vanuit Intramed hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een aantal e-health oplossingen, waaronder MijnZorgApp. Wij zijn er van overtuigd dat online consults en ‘videobellen’ ook na de coronacrisis onderdeel uit blijven maken van de zorgtrajecten, in de vorm van blended therapie. Door er nu veel tijd in te investeren, investeer je dus ook in je eigen toekomstige aanbod. De volgende stap is ‘Hoe pak je het aan?”

Download het Intramed e-book voor praktische tips en tricks over e-consults

Om je te ondersteunen bij alle praktische en financiële zaken die bij het toepassen van e-health komen kijken, heeft Intramed een e-book voor je samengesteld. Met dit e-book willen zij therapeuten helpen bij het voorbereiden en voeren van online consults. Maar ook inzicht geven in mogelijke e-health oplossingen met praktische tips & tricks.

Download het Intramed e-book 👈

Sjoerd Mertens“Wij zijn begin april gestart met MijnZorgApp en het aanbieden van online consults. Ik heb mij gespecialiseerd in spanningshoofdpijn en migraine, niet een specialisme waarbij je meteen aan online begeleiding denkt. Toch reageren tot nu toe mijn cliënten erg enthousiast.
Een nieuwe cliënt meldde zich aan, net nadat de maatregelen vanuit de overheid waren aangescherpt. Ik heb haar toen via videobegeleiding zo goed kunnen helpen, dat ze helemaal van haar klachten is afgekomen. Deze ervaring gaf mij het vertrouwen dat ik mijn cliënten ook online goed kan begeleiden.”

 

Sjoerd Mertens, praktijkeigenaar PHYSIOCARE Nederland

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
VIAIntramed
BRONDownload het Intramed e-book voor praktische tips en tricks over e-consults
Vorig artikelEffectiviteit van fysiotherapie voor een groot aantal aandoeningen wetenschappelijk onderbouwd
Volgend artikelHet toepassen van online zorg vraagt om een nieuwe mindset