hart- en vaatpatienten maken eerste selectie

De gezamenlijke hart- en vaatpatiëntenorganisaties (Stichting Hoofd Hart en Vaten) hebben een internet-hulpprogramma gemaakt om hart- en vaatpatiënten te ondersteunen in hun keuze voor een goede aanvullende verzekering.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
FYGO uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Dit hulpprogramma staat op de website hartenvaten.nl. Bijzonder is dat de bezoeker eerst een uitgebreide toelichting kan uitprinten. Aan de hand van deze toelichting wordt het ook voor de onervaren internetbezoeker heel gemakkelijk om de verschillende aanvullende verzekeringspakketten met elkaar te vergelijken. Stap voor stap wordt de bezoeker door de website geleid.

In de toelichting is al een eerste selectie gemaakt in het overvloedige aanbod van verzekeringspakketten. Dit is op basis van aandachtsgebieden die voor de meeste hart- en vaatpatiënten van belang zijn. Het gaat dan om vergoeding van geneesmiddelen, therapieën, hulpmiddelen en lidmaatschap van een patiëntenorganisatie.
Veel hart- en vaatpatiënten krijgen bijvoorbeeld het geneesmiddel Plavix voorgeschreven. Echter in de regeling Farmaceutische Hulp is bepaald dat Plavix niet in alle gevallen wordt vergoed. Veel hart- en vaatpatiënten moeten nu het geneesmiddel zelf betalen en dat kan aardig in de papieren lopen. Patiënten kunnen dus eenvoudig nagaan welke verzekeringen deze kosten wél dekken.

Een ander voorbeeld is de vergoeding van de eigen bijdragen die betaald moeten worden op basis van de Regeling Hulpmiddelen. CVA-patienten, patiënten met het syndroom van Marfan en trombosepatienten die aangewezen zijn op therapeutisch elastische kousen zijn vaak veel geld kwijt aan zaken die buiten de Regeling Hulpmiddelen vallen. De ene verzekeraar vergoedt deze kosten ruimhartiger dan de andere. Natuurlijk is bij deze eerste globale selectie ook gekeken naar de hoogte van de premie. Aanvullende pakketten met ongeveer dezelfde premie zijn met elkaar vergeleken. De hart- of vaatpatiënt hoeft hier alleen nog zijn of haar eigen aanvullende verzekeringsaanbod naast te zetten.

De gezamenlijke patiëntenorganisaties waren aanvankelijk zeer optimistisch over de mogelijkheid die de nieuwe zorgverzekeringwet biedt met betrekking tot het afsluiten van een collectief contract. Ze hebben bij de diverse zorgverzekeraars hun licht opgestoken om te komen tot een aangepast aanvullend pakket. En belangrijker nog, om te bezien in hoeverre er sprake kan zijn van invloed uitoefenen op de zorginkoop voor de basisverzekering.
Eind vorig jaar bleek echter dat de zorgverzekeraars voor het komende jaar geen aanpassingen zouden doen aan het huidige pakket. Voor de gezamenlijk hart- en vaatpatiëntenorganisaties viel toen een belangrijke motivatie weg voor het afsluiten van een collectief contract. Immers, welke zorgverzekeraar moet je kiezen? Op basis waarvan? Gekozen moet worden voor kwaliteit, niet alleen op premiekorting.

Wel achten de gezamenlijke patiëntenorganisaties het van het grootste belang dat juist hun achterban nog dit jaar kiest voor een goede aanvullende verzekering. “Aan alle leden van onze patiëntenorganisaties zit natuurlijk een vlekje. Het is nog maar de vraag in hoeverre onze leden volgend jaar voor een goede aanvullende verzekering in aanmerking komen. Van alle kanten wordt benadrukt dat alleen dit jaar mensen zonder voorwaarden worden geaccepteerd. De komende jaren zullen de zorgverzekeraars mensen die zeker kosten gaan maken, zoals onze hart- en vaatpatiënten, zoveel mogelijk gaan weren”, aldus de voorzitter van één van de aangesloten patiëntenorganisaties.

Bron: ANP
Aangemeld door cdamiaans

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl