Gunstige effecten van oefentherapie bij knieartrose en ernstige comorbiditeit

Oefentherapie neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van knieartrose. Echter, 60-85% van de artrose patiënten heeft comorbiditeit, zoals hartproblematiek, diabetes of obesitas. Het effect van oefentherapie bij mensen met knieartrose en ernstige comor­biditeit is niet bekend, omdat deze mensen vaak worden uitgesloten van deelname aan wetenschappelijk onderzoek. In veel gevallen beïnvloedt de aanwezige comorbiditeit de fysiotherapeutische mogelijkheden. In bestaande artroserichtlijnen wordt geen advies gegeven over hoe oefentherapie aangepast kan worden aan de comorbiditeit. Vaak worden patiënten met artrose en comorbiditeit dan ook niet of niet adequaat behandeld. Daarom is een protocol ontwikkeld en geëvalueerd in een gerandomiseerde studie (n=126), waarin onder­zocht is of aangepaste oefentherapie effectief is in het verbeteren van het fysiek functi­oneren bij patiënten met knieartrose en ernstige comorbiditeit (hartproblematiek, type 2 diabetes, COPD of obesitas), in vergelijking met een controle groep.

Gedurende 20 weken kreeg de interventiegroep een geïndividualiseerd oefenprogram­ma aangepast aan de comorbiditeit. De controlegroep ontving de huidige medische zorg voor knieartrose en de comorbiditeit en werd op een wachtlijst geplaatst voor oefen­therapie. De resultaten tonen aan dat een oefenprogramma op maat zeer effectief is in het verbete­ren van het fysiek functioneren bij patiënten met knieartrose en comor­biditeit, in vergelijking met de controle groep. De patiënten in de interventiegroep verbeterden zelfs nog nadat het oefenprogramma was afgelopen. Bovendien is het oefenprogramma veilig gebleken. De resultaten van deze studie laten zien dat oefentherapie, mits aangepast aan comorbiditeit, een belangrijke behandeloptie is voor patiënten met knieartrose en ernstige comorbiditeit.

Vandaag verdedigt Mariëtte de Rooij, onderzoeker en fysiotherapeut bij Reade, haar proefschrift getiteld “Comorbidity in knee osteoarthritis, development and evaluation of tailored exercise therapy”. Zij promoveert aan de Faculteit der Geneeskunde van VUmc.

bezoek fysiovacature.nl