Gespecialiseerde fysiotherapeut voor arbeidsgerelateerde klachten

Het KNGF wil het gat opvullen dat bestaat tussen de bedrijfsfysiotherapeut en de algemene fysiotherapeut. Er komt een nieuwe groep gespecialiseerde fysiotherapeuten die zich gaat bezighouden met het behandelen van werknemers met bewegingsproblemen. De bedrijfsfysiotherapeut blijft zich voornamelijk bezighouden met advisering van werkgevers over collectieve preventie.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

Sinds 1 januari 2004 mag de bedrijfsarts werknemers met bewegingsproblemen doorsturen naar de fysiotherapeut. De overheid wil echter een duidelijke groep fysiotherapeuten onderscheiden die zich extra heeft bekwaamd in de behandeling van dergelijke klachten. De Fysarbo pilot, die enkele jaren geleden is gehouden, heeft aangetoond dat er een gebrek is aan die behandelende gespecialiseerde fysiotherapeut. Het KNGF wil dat gat nu dichten met het introduceren van deze gespecialiseerde fysiotherapeut. De afgelopen tijd zijn daarom de beroepsprofielen en de competenties van de bedrijfsfysiotherapeut, de algemeen fysiotherapeut en de gespecialiseerde fysiotherapeut beschreven. Daaruit blijkt dat ze elkaar niet overlappen en volledig complementair zijn aan elkaar. Op basis van de profielen zullen ook opleidingen worden ingericht. Er komt een basisopleiding voor fysiotherapeuten die zich richt op arbeidsgerelateerde aandoeningen met daarboven een opleiding voor bedrijfsfysiotherapeuten. Het hoogste opleidingsniveau is een masteropleiding Arbeid en Gezondheid. De hogescholen in Rotterdam en Enschede hebben hun opleidingen inmiddels langs deze lijn herzien. Het is de bedoeling dat er naast het al bestaande register van bedrijfsfysiotherapeuten, een register wordt geopend voor deze nieuwe groep fysiotherapeuten. Als het aan het KNGF ligt wordt dat een gezamenlijk register van arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten. Daarover moet nog wel overeenstemming worden bereikt met de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsfysiotherapeuten (NVBF), die al heeft aangegeven graag nauwer samen te werken met het KNGF. Half april hebben beide verenigingen daarover contact. Het KNGF zoekt samen met de NVBF ook nog naar een goede benaming voor deze gespecialiseerde fysiotherapeut. Er komt een speciaal ingerichte klankbordgroep bestaande uit arbodiensten, verzekeraars, werkgevers en opleidingen die zich ook zal buigen over dit project.

Bron: KNGF

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl