Gebruik e-health in Nederland gestegen

De e-health monitor 2014 laat zien dat zorgverleners grote voordelen zien in de toepassing van e-health. Volgens hen geeft het gebruik van e-health meer mogelijkheden tot zelfmanagement, meer patiëntveiligheid en inzicht in kwaliteit, en betere continuïteit van zorg. Dit blijkt uit de tweede e-health monitor van Nictiz en Nivel die is gemaakt op initiatief van minister Edith Schippers (VWS).

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

De monitor toont aan  dat het gebruik van verschillende e-health toepassingen in Nederland het afgelopen jaar gestegen is. Zo zegt 13% van de zorggebruikers in 2014 bij zijn huisarts online afspraken te kunnen maken (7% in 2013) en 30% zegt online herhaalrecepten aan te kunnen vragen (21% in 2013). 98% van de huisartsen (93% in 2013) en 75% van de medisch specialisten (66% in 2013) houdt het patiëntendossier vooral elektronisch bij.

Grote verschillen

Ondanks de stijging, laat de monitor ook zien dat er grote verschillen zijn bij de elektronische uitwisseling van informatie tussen zorgverleners. De meeste huisartsen (>90%) wisselen elektronisch gegevens uit met ziekenhuizen, apotheken en laboratoria. Daarentegen blijkt de uitwisseling met GGZ-instellingen, verpleeghuizen, en thuiszorgorganisaties minder gebruikelijk, terwijl dit wel wenselijk is. Op sommige terreinen blijft het gebruik van e-health achter, ondanks de positieve ervaringen en mogelijkheden.

Concrete doelen e-health

Minister Schippers kondigt vandaag aan Nivel en Nictiz te vragen om, naast de jaarlijkse e-health monitor, ook onderzoek te doen naar de stand van zaken rondom de 3 specifieke doelstellingen voor 2019 die zij eerder bekend maakte. De uitkomsten van dit onderzoek moeten in het voorjaar van 2015 gereed zijn. De doelstellingen zijn:

  • Van de chronisch zieken heeft 80% direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%.
  • Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75%, die dit wil en hiertoe in staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.
  • Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.

Meer informatie

Op de website van Nictiz en NIVEL is een infographic te vinden met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen van de monitor.

Bron: MinVWS

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelKwaliteitsmonitor 2013 ParkinsonNet in cijfers 2012
Volgend artikelVerzekerde vertrouwt blind op dekking zorgpolis