Gebruik BSN in de zorg pas in 2008 verplicht

Het Burgerservicenummer (BSN) zal – anders dan minister Hoogervorst eerder meldde – volgend jaar nog niet verplicht worden in de zorg. Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars krijgen nog een jaar de tijd om hun organisatie en administratie aan te passen aan het gebruik van het burgerservicenummer voor de identificatie van patiënten.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De wet op het gebruik van het BSN in de zorg zal in fasen worden ingevoerd.

“Om te beginnen worden de registers opengesteld en toegangsmiddelen beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd krijgen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars in 2007 de bevoegdheid het burgerservicenummer te verwerken”, schrijft minister Hoogervorst in een toelichting. Pas per 1 januari 2008 zullen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht worden het burgerservicenummer te gebruiken. Op die datum zal de wet volledig zijn ingevoerd.

Eerder werd al bekend dat de Eerste Kamer ernstige bedenkingen heeft bij de plannen voor het BSN. De kritiek is bijna Kamerbreed en richt zich grotendeels op waarborgen voor burgers in gevallen dat met of als gevolg van het BSN-gebruik iets mis gaat. De Senaat vindt die onvoldoende. Zo ontbreekt een klachtenloket, waardoor burgers zelf moeten uitzoeken waar een fout is gemaakt.

Het BSN zou oorspronkelijk begin 2007 worden ingevoerd, maar dat werd op aandrang van de zorgsector een jaar vervroegd. De Tweede Kamer ging echter pas onlangs, in september, akkoord met de algemene wet en een maand later met een wet voor het BSN in de zorg. De Eerste Kamer heeft de behandeling van deze laatste opgeschort en aangegeven dat ze inwerkingtreding per 1 januari 2007 ‘niet reëel’acht.

Bron: Automatiseringsgids

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl