Fysiotherapie bij chronische aandoeningen bespaart zeker 160 miljoen

Uit een vandaag gepubliceerde verkenning van BMC, advies en management in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), blijkt dat fysiotherapie bij chronische aandoeningen leidt tot grote besparingen. De verkenning werd uitgevoerd voor kosten en baten van fysiotherapie bij de behandeling van Reumatoïde Artritis, Artrose, Osteoporose, Claudicatio Intermittens en COPD. De resultaten bewijzen de toegevoegde waarde van fysiotherapie in de keten en mogelijke besparingen van tenminste 160 miljoen euro bij opname in het basispakket. Daarnaast is er duidelijk sprake van winst op kwaliteit van leven.

Opbrengst fysiotherapie

Eke Zijlstra, bestuursvoorzitter KNGF: “De uitkomst bewijst dat fysiotherapie toegevoegde waarde levert: voor zowel de patiënt als de overheid. Ik zou de politiek dan ook willen oproepen de opbrengst te verzilveren. Door fysiotherapie goed toegankelijk te houden en op de meest voor de hand liggende wijze te verzekeren”. Bovendien ziet Zijlstra nog een mogelijkheid om de uitkomsten te benutten. “Als het past in de behandeling van een patiënt, zou het zo moeten zijn dat hij eerst gebruik maakt van fysiotherapie. Pas als er aanvullende behandeling noodzakelijk is, kan de patiënt naar de tweede lijn verwezen worden. Daarom pleit ik voor het weghalen van de scheiding tussen financiering van de eerste en de tweede lijn. Een zorginkoper koopt dan een keten van zorg rondom een bepaalde aandoening in waarin deze behandelvolgorde leidend is”, aldus de bestuursvoorzitter.

Basisverzekering

De verkenning brengt kosten en baten van fysiotherapie bij de behandeling van Reumatoïde Artritis, Artrose, Osteoporose, Claudicatio Intermittens en COPD in kaart. De analyse wijst uit dat opname van de aandoeningen in het basispakket leidt tot de genoemde extra besparingen en productiviteitswinst. Deze behandelingen worden nu niet of beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De dekking in de aanvullende verzekering varieert momenteel.

“Als de politiek mij om advies zou vragen, zou ik zeggen dat de keuze niet moeilijk is. De feiten spreken voor zich. Miljoenen mensen kampen met deze aandoeningen. Juist in deze tijd van stijgende zorgkosten, biedt fysiotherapie in de basisverzekering kansen voor overheid en voor patiënten om te besparen”, aldus Zijlstra.

Verbetering kwaliteit van leven

De verkenning laat zien dat fysiotherapie bij patiënten met deze aandoeningen werkt. Zij voelen zich beter, zijn mobieler, beter zelfredzaam en nemen actief deel aan de maatschappij. Daarnaast zijn er minder consulten bij de huisarts nodig, minder medicijnen en minder opnames in ziekenhuis of revalidatiecentra. Bovendien neemt de arbeidsongeschiktheid af en is er sprake van hogere arbeidsproductiviteit.

Wereld Fysiotherapie Dag

Op zaterdag 8 september is het Wereld Fysiotherapie Dag. Fysiotherapeuten over de hele wereld geven dan aandacht aan de belangrijke rol die fysiotherapeuten spelen bij het gezond en mobiel houden van mensen. De resultaten uit de verkenning van BMC/KNGF onderstrepen de toegevoegde waarde en kosteneffectiviteit van fysiotherapie.

Bron: KNGF

bezoek fysiovacature.nl

35 REACTIES

Comments are closed.