“Fysiotherapeuten Varen een Nieuwe Koers”

Fysiotherapeuten staan onder druk, momenteel overweegt 33% van de fysiotherapeuten te stoppen met het vak, zo blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Als hoofdreden wordt de onredelijk hoge regeldruk gegeven. Er is te weinig tijd voor bevlogen patiëntenzorg en er dient buitenproportioneel veel tijd besteed te worden aan administratieve handelingen. Deze overmatige regelgeving en controle leidt echter niet tot een betere kwaliteit zorg, maar juist tot frustatie onder zowel patienten als therapeuten.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

De afgelopen 10 jaar zijn Nederlandse fysiotherapeuten voortdurend tegemoet gekomen aan de toenemende eisen van zorgverzekeraars ten aanzien van protocolering, certicficering en administratie. Ze gedroegen zich hierbij als het ‘braafste jongetje van de klas’. Maar de tijd van het meewaaien met alle nieuwe winden is voor veel fysiotherapeuten inmiddels voorbij. Ook binnen het KNGF is dit besef doorgedrongen na een geslaagde ‘coup’ van drie nieuwe bestuursleden. Veel fysiotherapeuten verlangen op dit moment dan ook naar een eigen invulling van het beroep – vanuit vakkundigheid en bevlogenheid. Daarnaast ontstaan er vanuit deze vrijheidsdrang nieuwe inititiatieven zoals Contractvrij Fysiotherapie.

In reactie op deze ontwikkelingen hebben twee fysiotherapeuten en trainers binnen de gezondheidszorg, Peter Vermeiren en Lee Mason, de organisatie ‘De Nieuwe Fysiotherapeut’ opgericht. De missie van deze organisatie is om fysiotherapeuten te ondersteunen bij (1) het werken vanuit persoonlijke passie, (2) het bespoedigen van professionele groei en (3) het vergroten van ondernemend succes.

Peter Vermeiren: “De Nieuwe Fysiotherapeut helpt werknemers, zelfstandige professionals en praktijkhouders om – persoonlijk, beroepsmatig en zakelijk – een praktische en inspirerende toekomstvisie te ontwikkelen. Dit doen we door inspiratie en visie sessies, het helpen reorganiseren van de praktijk en het geven van trainingen”

Peter en Lee, zelf allebei fysiotherapeut, beschouwen fysiotherapeuten als een groep professionals die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke vernieuwing van de Nederlandse gezondheidszorg, ten bate van het welzijn van zowel patiënten als therapeuten. Gezien de groeiende vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de nadruk op gezond leven, zal het vak fysiotherapie volgens het tweetal een steeds belangrijkere functie gaan vervullen binnen onze toekomstige samenleving.

De opleidingen en visie-sessies van DNF richten zich op 3 thema’s:

 1. Persoon & Passie
 2. Beroep & Missie
 3. Bedrijf & Visie

Op 30 januari 2015 vindt de eerste KNGF-geaccrediteerde introductiedag plaats.

Op de website www.denieuwefysiotherapeut.com is meer informatie te vinden.

Bron: denieuwefysiotherapeut.com

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

24 REACTIES

 1. Zeer goed initiatief. Ik ben podotherapeut en zie in ons vak hetzelfde gebeuren.

 2. Ik ben benieuwd.
  Dit soort initiatieven verdient meer aandacht en waardering dan het op de oude leest geschoolde plan van het nieuwe “Keurmerk”.

  • Niet dat ik weet. Maar het zou zeker goed zijn. We zien nu contractering binnen de diabeteszorg/ketenzorg. Daar krijgen de verzekeraars een vinger in de pap. Alles onder de noemer dat de zorg beter beheersbaar is. Mijn gevoel zegt dat dit het begin van het einde is.
   Ik ben podotherapeut, ondernemer en behandel mijn patienten met zorg. Dat wil ik zo houden, passie voor het vak.

   • Passie voor het vak en toewijding aan patiëntenzorg; dat is inderdaad ook waar Peter en ik ons hard voor maken!

    Het is voor ons inspirerend om te merken dat er bij veel paramedici de behoefte leeft om te zoeken naar manieren om vanuit passie te kunnen blijven werken, ondanks belemmerende omstandigheden die alleen maar sterker lijken te worden…

    Inderdaad, als er maar genoeg gezondheidsprofessionals zich verenigen vanuit een constructieve gezamenlijke toekomstvisie, dan is echte positieve verandering op grote schaal mogelijk! :-)

   • @Mark: dank voor de link! Dit klinkt als een interessant initiatief! Volgens mij zijn veel paramedici gebaat bij een onafhankelijk kwaliteitsinstituut!

    • Beste @Lee, beste collegae,

     Op onze website http://www.kbchaaglanden.nl/kennis onder kopje presentatie & Brieven vind je onze visie op kwaliteit. Al jaren zijn wij als beroepsgroep gewend om alleen maar te leveren, telkens komt er weer wat extra aan activiteiten bij al dan niet opgelegd door zorgverzekeraars maar ook door de eigen beroepsgroep. Om een voorbeeld te geven zelf ben ik met de komst van het FysioEPD niet minder maar meer tijd kwijt voor een intake. Voorheen makkelijk te doen in 30 minuten maar nu kom ik met een uur nog te kort (en ik kan blind typen zeg ik er altijd bij).
     Onze visie is aan bestuur KNGF gepresenteerd, een tweetal EPD leveranciers en aan >50% van de zorgverzekeraars. Tot nu zijn alle reacties positief. Wat wij beogen is optimaliseren van ICT mogelijkheden waarmee administratieve lasten worden verlicht, dit past in visie huidig bestuur KNGF. Tegelijkertijd willen we een “clinical decision support” systeem waarmee evidence based practice & gezamenlijke besluitvorming wordt gefaciliteerd. “Zorg op maat” en “Gezamenlijke besluitvorming” staat hoog op de kalender bij zowel de minister van Volksgezondheid alsmede ook bij patiëntenorganisaties (zie ook pgdkader) evenals transparantie van kwaliteit. Het meten van “kwaliteit” (transparantie van zorg) kan ons inziens prima samen gaan met ondersteuning van klinische en administratieve lastenverlichting.

     Met de visie “Kennis in Beweging” zoals ik deze op sociale media poog ik een alternatief aan te reiken dat past binnen visie KNGF bestuur, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars & last but not least de zorgverleners zelf. Uiteindelijk hoop ik dat het principe niet alleen binnen de fysiotherapie zal worden ontwikkeld en toegepast maar multidisciplinair.

     Ben benieuwd naar jullie reacties?

     met hartelijke en collegiale groet,

     Mark

     • @Mark: Dank voor inzage in een zeer interessante briefwisseling! Je redenatie is helder en uiterst zorgvuldig onderbouwd!

      Als ik me de toekomst van paramedische administratie voorstel in het licht van jouw betoog, begrijp ik het dan juist dat in sommige situaties een nog grotere reductie in verslagleggingsdruk mogelijk zou kunnen zijn, eenvoudigweg omdat de realtime landelijke optimalisatie van behandelprotocollen gepaard zou kunnen gaan met rapportages die enkel de afwijkingen van het gemiddelde herstelverloop zouden hoeven te beschrijven?

 3. Niet alleen het bestuur moet een krachtiger koers varen. Men moet ophouden om mee te denken met de verzekeraar. Ook de diensten binnen het KNGF moeten op de schop. Waar komt die belachelijke fysiotherapeutischeverslaglegging vandaan? Hele gedoe rond het CKR. Praktijkhouders gesteund door het KNGF die jonge collegae belachelijke contracten voorleggen. Voor mij is het genoeg. Geen contracten, geen CKR, bijscholing volgen wat voor mij interessant is en niet ingegeven door de jacht op punten. Vreselijke velden van een verslagleggings programma vullen (abakus). Nee weg met dat alles. Vrijheid en energie steken in de client. Robin Brons

 4. Duidelijk verhaal Robin. Je reactie spreekt mij buitengewoon aan. Sinds 1 december heb ik mij uitgeschreven bij het KNGF. Daar had ik toen een duidelijke motivatie voor. Aanvankelijk is deze motivatie wat afgezwakt door de keuze van de huidige voorzitter, maar wat mij het meest heeft verbaasd is de rest van het bestuur en de andere lidverenigingen NVOF en NVFG taal nog teken hebben laten horen. Brief naar genootschap zou gedeeld worden met het bestuur en is ook gedeeld met bi-verenigingen en de RGF. Van de RGF is een voor mij oprechte en plezierige reactie gekomen.

  Voor wat betreft mijn lidmaatschap heb ik dat na 27 jaar maar eens opgeschort. Ik heb in afgelopen jaren heel wat geageerd naar KNGF-organisatie en bestuur. Vaak in gespreksgroepen, als enige samen met één anderlid en een speciaal opgedraafde Bas Eenhooorn op een RGF-vergadering met een paar mensen praten over de toekomst van het KNGF. We zijn nu 2 voorzitters verder en er moet drastisch wat gaan veranderen. We moeten het ook niet hebben van pluimen en berichten over zorgverzekeraars met rode en groene vlakken. “Je koopt je vrijheid als professional door goed te zijn.” Matthieu Weggemans

  Echter na al die jaren op een punt gekomen dat ik ook wat meer aan mijn eigen praktijk, toekomst en kwaliteit wil werken. Na 27 jaar weet ik dat de kwaliteit echt wel goed zit, maar moet op een leuke manier vastgelegd worden en kan beter. Niet met vinkjes maar vonken voor mij zelf. Het is idd dat je samen verder komt, maar alleen na 27 jaar hervormen wil ik zelf wel wat sneller gaan. Als je dan van de moeder-organisatie niets meer verneemt moet je op eigen benen kunnen staan. Maar zoals elk “ouderlijk huis” kom ik over een jaar misschien wel weer eens terug. Als je laat zien dat je beter bent dan goed zit je op de juiste weg.

 5. Collegae,
  De beroepsgroep fysiotherapie neigt naar het ‘Rorschach-fenomeen’ : we spiegelen en vergelijken onduidelijke en grillige patronen in elkaars werk en overtuigingen. Ieder ziet er weer iets anders in en vindt de ‘vlek’ ‘in orde’. We trekken binnenshuis conclusies en wijzen naar externe partijen als verantwoordlijk voor de ‘orde’ die we niet willen maar zelf niet kunnen inrichten op eigen waarden en professionele afwegingen. Niet sterk voor een beroep met zo’n (gewaardeerde) staat van dienst op -dat zij gezegd- weliswaar oude waarden.
  Nieuwe initiatieven in organisatie van krachten en energie betreffen vaak toch weer een andere ordening van combinaties van bestaande en getoetste overtuigingen en het gekoppelde handelen bij zorg en ziekte en zelden een fris standpunt met een andere zichtlijn op b.v. ‘gezondheid’ en ‘gedrag’ bij lijden’ en andere mechanismen dan ‘markt’.
  Het vraagt al met al om een herijking van de grondwaarden van het vak op thema’s die de individuele en/of georganiseerde klant aandraagt waarbij veel meer ‘toegevoegde waarden’ in plaats van ‘ziektekiemen’ en de aanhangende metingen en registraties centraal staan. Het registeren van die waarden is een veel comfortabeler, want samenhangend met het empatisch en professioneel manifest van de hulpverlener, en voldoeninggevender dimensie van de relatie met de hulpvrager. In een rechtsstaat is het gebruikelijk dat je je verantwoordt voor je handelen als dat betreft de onvermijdelijke ontregeling, het (goed- of kwaadwillend) ‘verstoren van iemands persoonlijke integriteit’ voor een gedragsverandering of -uiteindelijk- veronderstelde gezondheidswinst.
  Ik nodig (meer) collega’s uit om onder bezielende leiding van wetenschapsfilosofen de grondhouding van fysiotherapeuten vooral in een politieke context te beschouwen en open te stellen voor herziening als complementair aan het ratificeren en/of stukanalyseren van de basis van het professioneel handelen. Vooral als die ratificatie vooral ingegeven lijkt door de veronderstelde (!) druk van extern financiers. De druk komt namelijk vanuit de politiek die op haar beurt de ‘particuliere agenten’ zorgverzekeraars op heur gecontracteerde publieke verantwoordelijkheid aanspreekt en stuurt.
  Na de senatoren dreigen ook de rechters als rechtvaardigheidsbuffers tussen ‘het publiek’ en ‘ de politiek’ te worden weggehaald en ligt de weg open voor directieve sturing in de dienstverlening aan onze echte klanten: de zorgvragende, zo je nog wilt: patient!
  Hoedt u voor de echte wolven: de gedreven Politicus. Een sterke vertegenwoordiging van de beroepsgroep richt zich tot de volksvertegenwoordigers en de volgzame polisopstellers, defineert haar grenzen en mogelijkheden en maakt van de grillige, diverse ‘vlek’ een heldere ‘spot’ en laat zich niet intimideren door zelfverklaard gezag van zorginkopers.
  Fysiotherapie, Let Op U Saeck!

  Goede Koerswissel gewenst.
  Jan van der Wel

 6. @ Jan, dank voor je bijdrage maar wat moeten we in godsnaam met zo’n woordenbrij?

  “Herijking van de grondwaarden van het vak?” Als er iets is dat we niet moeten herijken zijn het wel onze grondwaarden.

  Je betoog is niet alleen onnodig complex geformuleerd, er staan ook onjuistheden in.

  “Vooral als die ratificatie vooral ingegeven lijkt door de veronderstelde (!) druk van extern financiers.”
  Veronderstelde druk? Hen je de contracten wel goed gelezen, wel eens audits ondergaan, wel eens afwijzingen voor behandelingen ontvangen?

  “De druk komt namelijk vanuit de politiek die op haar beurt de ‘particuliere agenten’ zorgverzekeraars op heur gecontracteerde publieke verantwoordelijkheid aanspreekt en stuurt.”

  Welnee, de politiek stuurt de zorgverzekeraars helemaal niet aan op heur(sic!) publieke verantwoordelijkheid. De politiek geeft alles uit handen aan de zorgverzekeraars. De politiek bedenkt geen audits, stelt geen contracten op en bepaalt niet welke behandelingen mogen worden gegeven en welke niet.
  Integendeel, de politiek probeert de zorgverzekeraars nog meer macht te geven zodat zij naar willekeur kunnen bepalen naar wie jij en ik voor onze behandelingen ons mogen wenden.

  ” In een rechtsstaat is het gebruikelijk dat je je verantwoordt voor je handelen als dat betreft de onvermijdelijke ontregeling”.
  Onvermijdelijke ontregeling?

  “onder bezielende leiding van wetenschapsfilosofen de grondhouding van fysiotherapeuten vooral in een politieke context te beschouwen en open te stellen voor herziening als complementair aan het ratificeren en/of stukanalyseren van de basis van het professioneel handelen.”
  Geen idee wat je bedoelt.

  Ik adviseer je jouw bijdrage nog een te herformuleren, zeg maar de grondwaarden van je betoog te herijken en in gewone taal de boodschap hier nog eens te plaatsen.

  • Dag Frans,
   Ben het volledig met je eens. Wat een overloos geoh— van dhr. J. van der Wel. Ik dacht, ligt het nu aan mijn fysiotherapeutische verstandelijke vermogens. M.i.hebben de pluspraktijken het hoofd gebogen voor de zorgverzekeraar. Het is begin om nog meer grip te krijgen op de praktijken en maakt de weg vrij om de vrije keuze in te dammen.
   Wat vind je van het onderzoek van VGZ. Contractueel vastleggen en ook nog het onderzoeksbureau door ons laten betalen. Over macht gesproken.
   Gr Robin

 7. Beste Frans,
  Dank voor je oprechte en betrokken reactie. Als de grondhouding van veel collega’s (in de eerste lijn) werkelijk wordt ingegeven door dat we ‘het voor de zorgverzekeraar’ doen valt er veel meer dan alleen de grondwaarden van het vak te beschouwen. Wij zijn als PLUS-praktijk regelmatig ge-audit: dat is een bewuste keuze en een toets op de mate waarin we als professionals de kwaliteitsnormen zoals die door de beroepsgroep is geformuleerd laten aansluiten op de dagelijkse praktijk van beantwoording van vragen van klanten. Die druk leggen we ons dus zelf op.
  Soms zijn er meer woorden nodig om te verbeelden wat je bedoelt. Soms verlies je met te weinig woorden ook wel eens de essentie. ‘Beperken zonder te verliezen’ is een gave. Lukt me niet altijd. De manier waarop de 22.000 collega’s in Nederland in de eerste lijn werken is verassend gevarieerd en dat is hoogstwaarschijnlijk nodig voor de aansluiting op hulpvragen maar fnuikend voor de herkenbaarheid van ons gezamenlijke ‘merk’. Ik pleit dan ook om vanuit de menselijke basis en menselijke maat opnieuw te kijken waar we goed in zijn en dat maatgevend te laten zijn voor waar we ons op willen laten toetsen. En, dat heeft zeker filosofische kanten en minder scherpe kanten dan waar zorgverzekeraars ons op willen afrekenen. Behandelen brengt mensen ‘uit balans’ en we helpen hen weer een nieuw evenwicht te vinden.
  Mijn strategische aanbeveling blijft om ons in de basis te versterken en beleid te maken op doordachte grondwaarden en grondhouding naar klant, politiek en beleidsuitvoerders, democratische waarden en solidariteit te respecteren en minder te mopperen.
  Beweeglijk 2015 gewenst.

 8. Beste Jan,
  Je betoog is nu zeker meer to the point.
  De vraag die je nu oproept is echter waarom je je praktijk zo nodig onder de audit van de Plus kwalificatie hebt laten bukken.
  Voor je praktijk heb je dat als bewust professional niet nodig.
  Dan blijft alleen nog het hogere tarief dat je kunt incasseren, volgens mij de belangrijkste reden waarom praktijken zich onderwerpen aan de bureaucratie van de Plus en Top kwalificaties.
  Je neemt dan op de kop toe dat daardoor een substantieel deel van de tijd waarin je patiënten kunt behandelen opgeofferd wordt aan red tape.

 9. Vraagt iemand zich hier wel eens af waarom Fysio zo wordt afgeknepen.
  Zo maar wat ideeën van mijn kant.
  -overpopulatie fysio’s
  -zwakke of geen evidence based
  -zelfoverschatting
  -haarlemmer olie
  -hebzucht
  -pamper gedrag zonder motivatie
  -theorie praktijk discrepantie.
  -etc
  Geen wonder dat o.a. zorgverzekeraars op de rem trappen.
  De keus is niet meer aan de beroepsgroep, die kans hebben ze gemist en zijn het nu anderen die de koers gaan bepalen. Leuk of niet maar wen hier maar aan.

 10. Beste Frans , allereerst een oprecht mooi 2015 gewenst. Ook in 2015 ‘bukken’ we voor niemand. Ons fysioteam benut de volle meerprijs van het plus-tarief voor het in tijd, volle aandacht en met doorlopend geactualiseerde kennis creëren van meerwaarde voor onze klanten. Dat lukt ons beter door tijd te maken (betaald uit het budget) om intensief met anderen met dezelfde overtuiging binnen (ja, ook met zorgverzekeraars) en buiten de zorg (o.a. Welzijn en politiek) af te stemmen hoe we van ‘solitair’ naar écht solidair effectief en doelmatig mensen naar de meest optimale zorg en/of staat van geinformeerd-zijn en veranderbereid-zijn -dus letterlijk ‘fit’ -kunnen begeleiden. Tevreden klanten met gezonde overtuigingen zijn krachtige en zelfbewuste burgers die zelfs een politiek systeem kunnen ‘ontregelen’ . Da’s nodig, want verandering wordt altijd voorafgegaan door kritisch naar vermeend onwrikbare overtuigingen,onverwoestbare waarden, klassieke regels en blokkerende wetten te kijken. Beschouwen zonder oordelen en filosoferen stelt ons daarbij beter in staat b.v. instrumenten en kaders voor het leveren en ondergaan van Zorg te kunnen innoveren. Professioneel en strategisch doel van meepraten in ‘het Plus-circuit’ is voor mij ook op een ander abstractieniveau dan praktijkniveau overleggen om goede zorg te ontdoen van hinderlijke ( o.a. Administratieve) belemmeringen zodat ook professionals zichzelf steeds kunnen verbeteren met behoud van hun unieke eigenwaarde. Fysiotherapie is wat dat betreft uniek in haar verscheidenheid. Processen versimpelen en voldoening verhogen lukt ons als Plus-praktijk na elke audit weer iets beter. Da’s ook ‘winst’. De béste prijs voor goede fysiotherapie moet echter vanuit een sterk verenigde groep van belanghebbenden worden nagestreefd en niet door prijscompetitie. Ik wens de beroepsgroep dan ook een Voorspoedig Ontregeljaar 2015 toe met gebruik van precies die hoeveelheid woorden en respect om elkaar zonder oordeel duidelijk te maken hoe we daar in staan.

 11. Jan, je vervalt weer in de woordenbrij.

  Jazeker buk je onder dat bureaucratische administratieve juk, want regelmatig laat je jezelf de maat nemen door mensen die kijken of je de ernst van de aandoening wel hebt ingevuld en of je wel overal op de juiste manier je behandeldoelen hebt gesteld.

  Ook of je voor die patiënt die slechts één keer bij je ie geweest wel aan alle administratieve verplichtingen hebt voldaan, zoals de screening en intake, je EPD, en je eindverslag met alle meetinstrumenten van dien.

  En vertel mij niets: weken tevoren zijn jullie tijdrovend en stressverhogend bezig om alle dossiers te controleren en de verloopdatum van je pleisters in de EHBO doos niet te vergeten.

  Zeg niet dat je dat met plezier doet, want het vreet tijd en energie. Tijd en energie die je had kunnen besteden aan je patiënten.

  Als het je echt alleen maar om de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen gaat dan zie je af van de Plus en Top registraties en focus je je qua tijd en energie op het inhoudelijke werk.

 12. Beste Frans,
  Dank voor je zorgen om mijn bedrijfsvoering en je ‘houdingsadvies’ vwb bukken. Ik voel me met mijn collega’s op dit moment prima bij de gekozen afspraken. De beroepsgroep en de gehele zorg is zeer voortvarend bezig de administratieve lasten te verlichten. Kijk ik net als iedere oprechte zorgverlener naar uit. Ook onze klanten. Doe me een plezier en neem mij en andere PLUS- collega’s niet de maat zonder dat je ons als persoon, professional en ondernemer en de individuele overtuigen voldoende kent. In de kern willen we hetzelfde maar de route daar naar toe en de argumentatie (en woordkeuze) mag verschillen. zullen we het daar even bij laten ?

 13. Beste Jan,
  Ik vind het prima het daar bij te laten.
  Op het volgende na: ook voor wat betreft de verlichting van administratieve lasten zijn de beroepsgroepen, maar ook andere sectoren in de samenleving al decennia bezig die voor elkaar te boksen.
  En ook zonder enig resultaat.
  De bureaucraten, zowel op landelijk als op Europees niveau, danken hun baan aan het opleggen van regels en administratieve lasten.
  Wat wij, niet alleen als beroepsgroep maar vooral als individuele praktijken en collega’s, met name niet moeten doen is het vrijwillig sluiten van (Plus en Top-)contracten waar, onder het mom van kwaliteitstoetsing, wij gedwongen worden onze administratieve werkzaamheden steeds meer op te voeren.
  De zorgverzekeraars waarmee sommigen zulke prettige samenwerkingscontacten onderhouden, zullen nooit toestaan dat je door minder administratieve werkzaamheden meer tijd overhoudt om (meer) patiënten te behandelen.

 14. Beste Frans, goed om elkaar te vinden in respect. Als je me zoudt willen volgen op twitter @janvanderwel zul je merken hoe actief kritisch ik al jaren ben en met redenen ook blijf naar zorgverzekeraars en de politieke regelzucht. En dat Dan in de beperking van (maar) 140 tekens per bericht

 15. Beste Frans, goed om elkaar te vinden in respect. Als je me zoudt willen volgen op twitter @janvanderwel zul je merken hoe actief kritisch ik al jaren ben en met redenen ook blijf naar zorgverzekeraars en de politieke regelzucht. En dat dan in de beperking van (maar) 140 tekens per bericht

Comments are closed.