Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

Paramedici baseren een behandeling op de diagnose die zij vooraf stellen. Voor een juiste diagnose en behandeling is inzicht in alle relevante patiëntgegevens noodzakelijk. Onderzoek van Nictiz wijst onder andere uit dat deze zorgverleners niet altijd de beschikking hebben over cruciale gegevens. De gegevens zijn niet compleet en bovendien is er geen functionaliteit om deze digitaal uit te wisselen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Onderzoek Nictiz toont verbetermogelijkheden in gegevensuitwisseling van en naar paramedici.

Vandaag publiceert Nictiz de Rapportage ICT-landschap paramedische zorg. Het rapport kwam tot stand op verzoek van de partijen van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ) 2019-2022. De beroepsverenigingen hebben Nictiz gevraagd het onderzoek uit te voeren. Nictiz heeft specifieke expertise en ervaring met de gegevensuitwisseling binnen de paramedische zorg en overzicht van de raakvlakken met andere sectoren.

Meer tijd voor de patiënt

Voor het onderzoek werden 11 verschillende paramedici en 9 ICT-leveranciers uit de paramedische zorg geïnterviewd. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan de ervaringen van de beroepsverenigingen. Veel gegevensuitwisselingen in de paramedische zorg zouden meer gestructureerd en meer uniform moeten verlopen, zo concludeert Nictiz. Wanneer gegevensuitwisseling gestandaardiseerd en digitaal gebeurt, komt dit de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg ten goede. De registratielast wordt minder en de paramedici hebben hierdoor meer tijd voor de patiënt.

Extra handelingen

Paramedici beschikken nu vaak niet over relevante medische informatie die nodig is voor een behandeling, waardoor een extra actie nodig is deze op te vragen. Ook moeten handmatig extra handelingen worden verricht om de informatie toe te voegen aan het EPD. Handmatige verwerking vergroot echter de kans op fouten en zorgt voor een zwaardere administratielast. Een andere conclusie van het onderzoek is dat het individuele praktijken momenteel ontbreekt aan inkoopmacht, financiering en expertise om hier verandering in te brengen.

Hoe verder

Met de uitkomsten van dit onderzoek en de aanbevelingen van Nictiz, gaan de partijen van de BAPZ aan de slag om de gegevensuitwisseling in de paramedische sector naar een hoger plan te tillen.

Download & meer informatie

Het rapport Rapportage ICT-landschap paramedische zorg kun je hier downloaden.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
BRONNictiz
Vorig artikelOpioïdengebruik en fysiotherapie bij lage rugpijn
Volgend artikelEffectiviteit van fysiotherapie voor een groot aantal aandoeningen wetenschappelijk onderbouwd